VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Bert de Jong, voorzitter onderhandelingsdelegatie nvj
‘Werkgevers willen helemaal niks’

De NDP maakt met een minimaal loonbod het afsluiten van een nieuwe Dagblad-CAO onmogelijk. De onderhandelingen zijn voor onbepaalde tijd opgeschort. Bert de Jong, voorzitter van de onderhandelingsdelegatie van de NVJ, wil blijven zoeken naar creatieve oplossingen. ‘Wij strijden voor een dagbladsector met toekomst.’

Waarom zijn de onderhandelingen opgeschort?
‘Na drie overlegrondes moesten wij constateren dat er geen basis is voor reële onderhandelingen. De nvj hanteert als uitgangspunt behoud van koopkracht. Traditiegetrouw kijken we daarbij naar het verleden. Richtsnoer vormt het prijsindexcijfer over het jaar 2002. Het cbs heeft de inflatie over die periode berekend op 3,5 procent. De werkgevers bieden 1 procent en verder helemaal niks. Zij kijken naar de jaarlijkse periodieken en menen dat de loonkosten jaarlijks met vijf procent stijgen. Door de economische recessie zeggen zij een verdergaande lastenverzwaring niet te kunnen dragen.’

De NVJ kan toch niet aan de slechte bedrijfsresultaten voorbij gaan.
‘De sector heeft problemen. De nood is hoog. Rendementen staan onder druk, dat zullen wij onmiddellijk toegeven. Wij stellen ons daarom reëel op. Alternatieven voor iets anders dan alleen geld hebben we bespreekbaar gemaakt. Maar de werkgevers bieden daarvoor geen opening. Bij de vorige cao hebben de journalisten loon ingeleverd om de instroom van jong talent op de redacties mogelijk te maken. Niet op alle redacties is dat tot stand gekomen. Ondanks dat, zouden we opnieuw over werk voor jonge journalisten moeten praten. De npd wil het onderwerp niet bespreekbaar maken.’

Wat zijn verder de pijnpunten?
‘Misschien is wel het belangrijkste, dat de werkgevers niet met ons willen praten over de toekomst van de sector. Hoe moet het verder met de dagbladen? Uitgevers blijven advertentietarieven en abonnementskosten omhoog schroeven. Wellicht is het maximum bereikt. Lezers zullen afhaken als de kosten nog verder omhoog gaan. De afgelopen tijd gingen honderden arbeidsplaatsen verloren. Nieuw bloed krijgt geen kans. Welke middelen worden ingezet om ervoor te zorgen dat kranten ook over vijf of tien jaar over gekwalificeerde redacties kunnen beschikken?’

Werkgevers denken niet na over de toekomst.
‘Dagbladen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Als we dat zo willen houden, lijkt het niet meer dan logisch om naar de toekomst van de bedrijfstak te kijken. Het blijkt alleen geen onderwerp dat in het collectief van de ndp aan de orde kan komen. Mogelijk staat de dwang van onderlinge concurrentie een open uitwisseling in de weg. Stilstand is wel het gevolg. Dat is verschrikkelijk jammer. Op diverse onderdelen zouden uitgevers de nvj aan hun zijde kunnen vinden. Wij willen in Den Haag strijden voor verlaging van het btw-tarief. Ook zou vaker een beroep kunnen worden gedaan op het Bedrijfsfonds voor de Pers.
En van een tijdelijke herleving van een advertentiecompensatieregeling is veel te verwachten. In het verleden zijn er miljoenen geaccepteerd door dezelfde bedrijven die nu aarzelen. We begrijpen het niet. We mogen het er niet eens over hebben.’
Hoe is de sfeer aan de onderhandelingstafel?
‘We stuiten voortdurend op een muur van onwil. De werkgevers hebben zichzelf ingegraven. Ze zullen en willen dit jaar niks bieden. Na het geklaag van de werkgevers over de hoge kosten van de jaarlijkse periodieken, hebben wij het genereuze aanbod gedaan over het loongebouw onderhandelingen aan te gaan. We bieden een alternatief. De jaarlijkse periodieken zouden met een kwart kunnen worden verlaagd. Als compensatie stellen we voor de afdelingen 4 en 5 met drie periodieken uit te breiden. Deze worden alleen toegekend bij bijzonder goed functioneren en afhankelijk van een beoordeling. Daarnaast willen we voor de jonge journalisten schaal 1 beperken. Het onderwerp mag niet op tafel komen. De werkgevers wachten wel het resultaat af van de gezamenlijke studiecommissie. Maar in de discussie over een transparanter systeem van beloning en functiewaardering wordt nauwelijks vooruitgang geboekt.’

Zijn moeizame onderhandelingen onderdeel van een brede werkgeversstrategie?
‘De nvj wordt ook bij andere cao’s geconfronteerd met moeizame onderhandelingen. Denk aan de cao’s voor publieksbladen en opinietijdschriften. Alleen bij de huis-aan-huisbladen is een akkoord bereikt.’

Komt er nog een Dagblad-cao dit jaar?
‘We gooien de handdoek niet zomaar in de ring. De komende tijd blijven we zoeken naar mogelijkheden om de impasse te doorbreken. Een slechte cao is voor iedereen onbevredigend. Boeken we geen resultaat, dan moeten we terug naar onze achterban.’ 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1