VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Van VUT naar pre-pensioen

De VUT-regeling maakt in 2004 plaats voor een pre-pensioenregeling. In de onderhandelingen over de nieuwe CAO moet
definitief overeenstemming worden bereikt over het toekomstige pensioen-reglement. Verder is er nog geen overeenstemming over de hoogte van de premie en het uitkeringspercentage bij arbeidsongeschiktheid.
Al in 1996 kwamen werkgevers en werknemers overeen dat de oude vut-regeling in stappen wordt afgebouwd. Net als elders in het bedrijfsleven is de vut vanwege de almaar stijgende kosten opgeheven.Voor de afbouw werd indertijd een periode van zeven jaar uitgetrokken.
Het oude stelsel waarbij werkgevers en werkende collega’s betalen voor de vutgerechtigden maakt vervolgens plaats voor een nieuwe spaarpot, waaruit later de individuele afspraken op dat pre-pensioen kunnen worden betaald. De deelnemers brengen via collectief te heffen premies het spaarkapitaal bijeen.
Indertijd werd afgesproken dat iedere journalist vanaf zijn 25ste aan zijn prepensioen bouwt, dat op zijn 62ste een uitkering garandeert van 74 procent bruto van het laatstverdiende loon. Wie later op zijn lauweren wil rusten bouwt aan een hoger pre-pensioen, wie eerder wil uitstappen zal met minder genoegen moeten nemen.
De nieuw te vormen spaarpot wordt beheerd door de grafische bedrijfsfondsen gbf. Een commissie van ndp en NVJ heeft uitvoerig met gbf overleg gevoerd over de nieuwe regeling, maar heeft op een aantal punten nog geen onderlinge overeenstemming bereikt.

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1