VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao


Medewerking overheid niet ongebruikelijk

Elders in Europa stimuleert de overheid direct en indirect de dagbladbedrijven:

Denemarken De Deense pers is vrijgesteld van BTW. Er zijn lagere posttarieven. Verder kunnen bestaande dagbladen in financiŽle problemen of initiatiefnemers van nieuwe dagbladen steun krijgen via een zogenoemd Ďdagblad financieringsinstituutí.

Finland kent geen specifieke wetgeving, maar geeft wel directe steun aan persorganen. Zo kunnen dagbladen steun krijgen voor ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media.

Noorwegen Het economisch belangrijkste instrument ten behoeve van een pluriforme pers is de vrijstelling van btw voor abonnementen en losse verkoop. Verder is sprake van een productsubsidie voor dagbladen.

Frankrijk Nationale en regionale dagbladen kunnen een beroep doen op een permanent fonds voor investeringen op multimediagebied. Ook is sprake van een verlaagd btw-tarief en vrijstelling van bepaalde belastingen. Bovendien krijgen journalisten een aanzienlijke reductie op hun inkomstenbelasting.

Oostenrijk Met het oog op het voortbestaan van onafhankelijke persorganen kunnen dagbladen een beroep doen op financiŽle steun.

Portugal In Portugal is aanvullende steun beschikbaar voor bedrijfsinnovatie en
-ontwikkeling. Doel is kwaliteit, professionaliteit en concurrentievermogen te versterken. Speciale aandacht gaat uit naar internettoepassingen.

Verenigd Koninkrijk Kranten en tijdschriften komen in aanmerking voor een btw-nultarief. Bovendien zijn er gereduceerde posttarieven.

Zweden De Pers Subsidie Raad geeft steun aan gemeenschappelijke distributie en behoud van pluriformiteit. Ook is er een gereduceerd btw-tarief.

Bron: Bedrijfsfonds voor de Pers

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1