VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Geen structurele staatssteun,
wel hulp van overheid

Dagbladen vormen een onmisbaar onderdeel van onze democratische samenleving. Radio, televisie en internet maken de krant niet overbodig. De NVJ is tegen structurele staatssteun voor dagbladen. Wel vraagt de vereniging om aandacht van de overheid voor het gevaar van het afnemende advertentievolume voor de onafhankelijke nieuwsvoorziening. De NVJ pleit daarom voor een betere benutting van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Bij reorganisaties van krantenbedrijven mag het niet alleen gaan om afbouw van activiteiten. Krantentitels moeten juist innovatieve activiteiten ontwikkelen. Het Bedrijfsfonds zou hen behulpzaam kunnen zijn. Juist, omdat bij het fonds al jaren gelden braak liggen. Het fonds wordt door uitgevers zo weinig gebruikt, dat het fondsbestuur al jaren geen beroep heeft hoeven doen op extra opbrengsten uit de reclamegelden van de Publieke Omroep.

NDP en NVJ moeten zich samen sterk maken om de oude advertentiecompensatieregeling nieuw leven in te blazen. Of een vergelijkbare regeling ontwikkelen. De oude compensatieregeling is al een aantal jaren bevroren. Maar volgens de NVJ kan met een aanpassing op de acute situatie de maatregel weer worden gebruikt om de kranten als cultuurdragers door de ergste nood heen te helpen. De voor de sector noodzakelijke aanpassingen op veranderend lees- en mediaconsumptiegedrag vragen meer tijd. Voorkomen moet worden dat dagbladen onder druk van slechte economische omstandigheden definitief hun functie in stad en dorp verliezen.

De NVJ vindt belasting op informatie ongewenst. In het verleden is al voorgesteld voor dagbladen opnieuw het BTW-0-tarief in te voeren. Ook het btw-tarief voor dagbladadvertenties moet omlaag. Volgens de NVJ is nu het moment aangebroken om samen met de werkgevers deze kwestie onder de aandacht te brengen van politiek en publiek. 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1