VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Gesprek met Wilfred Jonkhout,
voorzitter sectie Dagblad
Het gaat om meer dan geld

Aan de vooravond van de CAO-onderhandelingen pleit Wilfred Jonkhout, voorzitter van de sectie dagblad, voor koopkrachtbehoud. Maar het gaat het sectiebestuur niet alleen om de centen. De NVJ wil samen met de werkgevers werken aan een gezonde toekomst voor de bedrijfstak. De overheid kan behulpzaam zijn met de invoering van het BTW 0-tarief voor dagbladen. Het Bedrijfsfonds voor de Pers kan kranten steunen met tijdelijke projecten.

Staan de centen dit jaar bovenaan?
‘Nee. Maar behoud van koopkracht is niet meer dan redelijk. In de vorige cao-ronde hebben wij al koopkracht ingeleverd. Die trend willen we ombuigen. Van het loonstrookje in januari werd niemand vrolijk. Onze achterban ziet de kosten stevig stijgen. Een groot aantal leden heeft een gezin. De hypotheek moet worden betaald. Compensatie van de gestegen prijzen is dan niet meer dan redelijk.’

Zonder extra welvaart.
‘We praten dus niet over een extra stijging van de salarissen. Dat hebben we tijdens vorige cao-onderhandelingen evenmin gedaan. Toen hebben de werknemers laten zien dat zij wat over hebben voor de toekomst van de dagbladen. Zij hebben met geld uit de loonruimte het werkervaringsproject voor jongeren betaald. De werkgevers hadden daar nog geen tien eurocent voor over. Het wordt nu tijd dat ook de werkgevers laten zien dat ze aan gezonde dagbladen willen bouwen.’

Geen compassie met slecht renderende bedrijven?
‘Onze leden dragen geen oogkleppen. De economische malaise is een feit. Bedrijven hebben het niet gemakkelijk. Advertentieinkomsten staan zwaar onder druk. De NVJ heeft een leidende rol gespeeld bij sociale plannen waardoor werkgevers ruimte kregen voor kostenbesparingen. We zouden graag samen met de werkgevers verder werken aan een betere toekomst voor de bedrijfstak. Laat de eeuwige angst voor staatsbemoeienis nou voor een keer varen en ga samen met ons in Den Haag het debat aan. Misschien is dat wel onze belangrijkste boodschap bij de komende onderhandelingsronde.’

Wat is de inhoud van dat debat?
De overheid kan krantenbedrijven helpen met het btw 0-tarief. In de ons omringende landen is een dergelijk tarief niet ongebruikelijk, waarom dan ook in Nederland niet. Het tweede punt betreft de concurrentie die kranten ondervinden van de ontwikkelingen bij televisie, radio en internet. De televisie is een aantrekkelijk en bovenal goedkoop advertentiemedium. De publieke omroep krijgt immers subsidie van de overheid. De advertentiecompensatieregeling uit het verleden moet weer uit de mottenballen worden gehaald. Juist omdat wel is gebleken dat het kranten meer moeite kost zich aan te passen aan de nieuwe marktomstandigheden. Toenemende ontlezing laat zich niet zomaar keren. Bovendien zou de NVJ het gebruik van het Bedrijfsfonds voor de Pers willen aanmoedigen. Veel krantenbedrijven lijken alleen druk met afslanking en reorganisaties. Terwijl ze ook nieuwe wegen moeten inslaan. Het Bedrijfsfonds zou kunnen helpen bij innovatieve projecten. Het geld is er. De bereidheid om te helpen is aanwezig, maar ondernemingen lijken dergelijke hulp gewoon niet te willen accepteren.’

Waar gaat het verder om?
‘We hechten sterk aan modern werkgeverschap. Onze achterban wenst verbetering van het ouderschapsverlof. Ook zetten we zwaar in op vervanging bij afwezigheid. Juist door de reorganisaties van de afgelopen tijd moeten steeds minder journalisten meer werk doen. Dat eist zijn tol. Het verzuim stijgt. Daarom moet bij een afwezigheid van langer dan een maand iemand worden vervangen.’

Zware onderhandelingen in het vooruitzicht?
‘De liefde moet van twee kanten komen. Werkgevers moeten niet alleen klagen. Voor de komende jaren liggen diverse moeilijke onderwerpen in het verschiet. Denk aan de toekomst van het loongebouw, behoud van pensioenen en de definitieve inrichting van het prepensioen. Maar met de NVJ valt zeker te praten, ook bij de komende onderhandelingen.’

  

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1