VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Er zijn andere wegen
Bianca Rootsaert, secretaris dagblad NVJ

HHet gaat niet goed met de branche. Dalende advertentie-inkomsten, ontlezing, oplagedaling en hoge rendementseisen.  Kranten bevinden zich in een ongemakkelijke spagaat; ze worden gemaakt binnen bedrijven waar winst en aandeelhouders belangrijk zijn, maar ze hebben tegelijkertijd een onmisbare maatschappelijke functie in onze samenleving. Het een en ander vormt de achtergrond van de komende cao-onderhandelingen. In die onderhandelingen zullen werkgevers behoud van koopkracht willen minimaliseren.

DDeze onderhandelingsopstelling is begrijpelijk. Maar alleen als concerns iets voortvarender zouden hebben gewerkt aan het zoeken naar oplossingen. Want die mogelijkheden zijn er, denk aan Bedrijfsfonds voor de Pers, advertentiecompensatieregeling of btw 0-tarief. Ook had meer geluisterd kunnen worden naar de (hoofd)-redacties waar veel ideeŽn bestaan over productvernieuwing, speciale jongerenprojecten en lezersservice.

DDat is veel stelligheid. Maar we mogen het zeggen, want we zijn immers stuurlui die zich aan boord bevinden en niet aan wal staan. En dus voelen we ons meer dan ooit betrokken bij wat in de krantensector gebeurt. Daarbij is de aandacht voor de inhoudelijke kant van reorganisaties groot en als er sociale plannen afgesloten worden, dan worden er door journalisten creatieve oplossingen bedacht die voor iedereen goed uitvallen.

AAls werkgevers echter het korten van salarissen van diegenen door wie de krant valt of staat als oplossing voor de huidige  malaise zien, dan zullen we hiertegen inbrengen dat er andere wegen bewandeld moeten worden simpelweg omdat ze er zijn.

DVoor nu, voor de toekomst en voor het creŽren van een werkklimaat waarin journalisten dat kunnen doen waartoe zij op aarde zijn, namelijk Nederland voorzien van nieuws en opinie.

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1