VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao
 
  Verdwijnende arbeidsplaatsen
Belangrijkste reorganisaties in 2002 en 2003 met afname van het aantal arbeidsplaatsen
- 30
- 55
-100
- 45
- 270
- 50
Telegraaf
Mediagroep Limburg
Hollandse Dagbladcombinatie
Parool/Weekmedia
Wegener-redacties
Noordel.Dagblad Comb./Dagblad van het Noorden

Nieuwe bedreigingen

Een nieuwe CAO zal er niet voor zorgen dat dagbladjournalisten zich voor wat betreft hun arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in een veilige haven kunnen wanen. Een aantal bedreigingen op een rij.

Bedrijfstak
Niet een redactie is de afgelopen tijd aan afslanking ontkomen. Met minder redacteuren moet een hoger rendement worden opgebracht. Nieuwe verhoudingen vereisen dat kranten zich sterker dan voorheen afvragen op welke terreinen zij actief zijn. Dat vergt pijnlijke keuzes en de consequenties zullen niet altijd alleen maar aantrekkelijk zijn.

Pensioenen
Alle pensioenfondsen worden geconfronteerd met de gevolgen van de dalende beurskoersen. In sommige gevallen slinkt het vermogen zodanig dat stringente maatregelen onontkoombaar zijn. Werkgevers storten om de rechten veilig te stellen grote sommen geld bij, maar ook werknemers en gepensioneerden zullen de komende jaren de gevolgen merken. Pensioenpremies gaan omhoog. De fondsen proberen aan de rechten te tornen. Ze zullen voorstellen doen om toekomstige uitkeringen te verminderen. Dat kan door uitkeringen niet te verhogen, dan wel de grondslag te wijzigen van een eindloonregeling naar een pensioen gebaseerd op de gemiddelde beloning. De NVJ en de dagbladwerkgevers moeten voor 2005 nieuwe afspraken maken over de Pensioen-cao.

Pre-pensioen
In het cao overleg voor 2004 moeten werkgevers en werknemers een definitief besluit nemen over de te heffen collectieve premie. De afgelopen jaren is het vraagstuk van financiering nog onvoldoende opgelost.

Modernisering CAO
ndp en NVJ moeten het eens zien te worden over een modernisering van de cao. De afgelopen jaren hebben de werkgevers voortdurend aangedrongen op het terugdringen van de Raad van Uitvoering ten gunste van de gewone rechter.
  

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1