VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Politicus Atsma:
Dagbladen cruciaal

Als het kabinet in september de begrotingen en plannen voor volgend jaar presenteert, mag de situatie bij de dagbladen niet onbesproken blijven. Het gaat om de zorg voor en het belang van een pluriform pers- en medialandschap. Aldus CDA-kamerlid Joop Atsma.

Het behoud van dagbladen is van cruciaal belang voor het functioneren van de democratie, vindt Joop Atsma. ‘Informatievoorziening kun je weliswaar uit alle soorten media halen, maar de hele meningsvorming en persoonlijke opinie pak je uit de krant. Ik hecht daar grote waarde aan. De problematiek zou de hele politiek moeten aanspreken.’
De afgelopen twee jaar zette het cda-kamerlid zich in om de ontwikkelingen in het medialandschap onder de aandacht te brengen. ‘Ik heb gewezen op hoe kostenposten aangepakt kunnen worden. Zoals de bezorging van kranten. Ik pleit voor een impuls vanuit de overheid om tot een gezamenlijk bezorgingsapparaat te komen. Dat wordt bemoeilijkt omdat één bezorgingsapparaat neigt naar monopolisme, terwijl men juist naar de specifieke problematiek in de sector moet kijken.’
‘Ook de btw-discussie moet terug op de agenda. In een aantal omringende landen zijn btw-tarieven laag of zelfs afgeschaft ten gunste van een pluriforme pers. Daarnaast wil ik de fiscale aftrekbaarheid op abonnementen bespreekbaar maken. Een ander punt is de positie van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Het fonds richt zich nu op eenmalige initiatieven, terwijl het meer de functie van toezichthouder kan krijgen in relatie met genoemde voorstellen.’
‘Het hoeft niet altijd om structurele middelen te gaan’, zegt Atsma. ‘Minder regels en daardoor minder lastendruk kan óók een positieve impuls geven aan de instandhouding van een pluriform pers en -medialandschap.’
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1