VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Overleg gestaakt
27/6/2003 NIEUWSBRIEF 4

Geachte collegae,

Afgelopen woensdag, 25 juni, zijn de CAO onderhandelingen 2003 voortijdig afgebroken.

De NVJ heeft nogmaals aangegeven niet over een reŽle looncomponent over 2003 te kunnen praten wanneer die gekoppeld is aan de uitkomst van de studiecommissie Loongebouw die vorig jaar ingesteld werd. Uiteraard realiseren we ons dat er een samenhang is, maar dat betekent nog niet dat we een houdgreep accepteren.

We hebben de werkgevers uiteindelijk twee keuzes geboden:
- over een looncomponent voor 2003 praten los van welke uitkomst dan ook over het loongebouw (ons realiserend dat dit geen makkelijke onderhandeling zou zijn).
- de loongebouwdiscussie die nu zo moeizaam verloopt binnen de huidige studiecommissie terug naar de onderhandelingstafel halen. In de vorige ronde hadden we al een concreet voorstel gedaan om uit de impasse te komen.

Werkgevers wilden niet ingaan op het  aanbod van de NVJ dat er kort samengevat op neer komt om binnen het loongebouw de hoogte van de periodieken iets kleiner te maken, maar dan wel langer door te laten lopen en op afdeling 4 en 5 zgn. "dakkapellen"  (extra periodieken) te bouwen. De NVJ wilde dit doen onder voorbehoud dat het huidige beoordelingsinstrument in de CAO gehandhaafd zou worden. Uiteraard hadden daar dan wel verfijningen op aangebracht moeten worden.

Het vasthouden aan de huidige matrix bleek voor de werkgevers het grootste pijnpunt te zijn. De rol van de hoofdredacteuren vinden zij daarbij cruciaal en die gaven aan dat de huidige matrix op zich goed is, maar dat deze moeilijk toegepast kan worden. De NVJ is van mening dat je dan met elkaar moet praten over manieren om de toepassing makkelijker te maken inplaats van het systeem op de helling te zetten.

Ter verduidelijking; de studiecommissie verloopt moeizaam omdat de NDP weigert om te kiezen voor een door Deloitte & Touche ontworpen model dat een compromis is tussen dat wat de NVJ en de NDP willen. Het model bevat toetsbare criteria bovenop de huidige matrix. De werkgevers willen echter naar een functieclassificatiesysteem toe dat ons inziens te weinig recht doet aan het specifieke karakter van onze beroepsgroep. Deze impasse hebben we geprobeerd te doorbreken door nu binnen de CAO onderhandelingen het hierboven genoemde voorstel, dat zich richt op geld in plaats van beoordelingsinstrumenten, op tafel te leggen.

De NDP koos er echter voor om alleen over een looncomponent te praten en boden uiteindelijk een ononderhandelbaar voorstel van 1%. We weten dat we hiermee niet bij u kunnen aankomen.
NVJ realiseert zich uiteraard dat het geen tijden zijn om het onderste uit de kan te halen. Andermaal heeft de NVJ aangegeven zorgen te hebben over de toekomst van de dagbladsector en heeft een voorstel gedaan om samen met de NDP een nieuwe stap te doen richting Den Haag. Ook de NVJ voorstellen voor deze CAO waren in alle opzichten creatief, flexibel en realistisch. Maar tegenover een inflatie van 3,5% waar iedereen mee geconfronteerd wordt is een aanbod van 1% niet fatsoenlijk.

We kunnen eigenlijk alleen maar tot de conclusie komen dat de werkgevers alles slechts op hun eigen manier willen en geen enkele ruimte bieden. Bovendien, en dat is bijzonder opvallend, is de opstelling van de werkgevers bijzonder weinig constructief en star.
Deze houding van de werkgevers is nieuw voor de NVJ.

De onderhandelingen zijn nu opgeschort tot een nader te bepalen tijdstip. We zullen de komende tijd benutten om met onze leden uitgebreid te overleggen.

In de hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geÔnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Bianca Rootsaert
Secretaris Dagblad NVJ

Bert de Jong
Voorzitter onderhandelingsdelegatie NVJ CAO 2003
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1