VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

NDP wil lagere loonkosten
17/6/2003 NIEUWSBRIEF 3

Gisteren, 16 juni jl. vond in Amsterdam het derde gesprek in het kader van de CAO onderhandelingen dagbladjournalisten 2003 plaats.

De werkgevers vinden de periodieke verhogingen binnen de verschillende afdelingen een van de grootste obstakels. De NDP stelt een halvering van de periodieken voor. Alleen dan is de NDP bereid om met een structureel loonbod te komen. De NVJ heeft dat voorstel afgewezen. Overigens geeft de NDP onomwonden toe dat lagere loonkosten het voornaamste doel is van de tot nu toe gevoerde discussie over functie-indeling binnen een nieuw loonsystematiek.

De NVJ heeft de NDP een voorstel gedaan om de impasse te doorbreken. De NVJ is bereid om te kijken naar enige vorm van flexibilisering van de huidige loonsystematiek. Het voordeel van bieden is dat je iets kan terugvragen. De NVJ is bereid om de stappen van de periodieke verhogingen beperkt iets kleiner te maken. Bovendien willen we binnen het huidige loonmodel weer perspectief bieden voor diegenen die ondanks goed functioneren al jaren opgesloten zitten in schaal 4 of schaal 5. Het creŰren van een zogenaamde dakkapel zoals dat ook in schaal 6 bestaat, is hiervoor een oplossing. Uiteraard onder voorwaarde dat een dakkapel de doorstroom naar een hogere schaal niet mag verhinderen.
Voor jongere journalisten stellen we voor dat de huidige afdeling 1 beperkt wordt tot 2 aanvangsjaren, waarna automatische doorstroming naar afdeling 2 volgt.


De NVJ heeft de voorstellen voor aanpassing van de huidige salarissystematiek gedaan op voorwaarde dat de gesprekken in de commissie loongebouw over een andere loonsystematiek worden gestaakt. Werkgevers willen graag een functieclassificatiesysteem waar op basis van functies ingedeeld wordt. De huidige salarissystematiek voor dagbladjournalisten doet volgens de NVJ meer recht aan de beroepsgroep. Met de voorstellen van de NVJ worden nu knelpunten weggenomen. Dat het systeem desondanks niet altijd even goed werkt ligt niet in de structuur besloten maar in de uitvoering. Er zou meer aandacht besteed moeten worden op de naleving van het model in nauw(er) overleg met de hoofdredacteuren.

Werkgevers hebben tijdens het overleg nogmaals aangegeven dat het beijveren van een BTW- tarief van 0 procent voor de krantensector en het benutten van de advertentiecompensatieregeling en het Bedrijfsfonds voor de Pers geen CAO-gerelateerde onderwerpen zijn. De NVJ ziet hierin echter de mogelijkheid om werkgevers tot actie te bewegen voor de toekomst van de dagbladen. De zorg over de huidige passiviteit wordt vanuit de NVJ steeds groter.

De discussie rondom de overige voorstellen werden verplaatst naar de volgende bijeenkomst op 25 juni aanstaande. We hopen dat we u hiermee voorlopig voldoende hebben ge´nformeerd. Mocht u vragen hebben dan beantwoorden wij die uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Namens de onderhandelingsdelegatie,
Bianca Rootsaert
Secretaris Dagblad NVJ
Bert de Jong
Woordvoerder onderhandelingsdelegatie CAO 2003


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1