VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


        

Nieuwsoverzicht Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad
(Laatste update februari 2008)

Bij het Limburgs Dagblad en Dagblad de Limburger gaat opnieuw flink bezuinigd worden. Volgens de plannen die de directie van de Media Groep Limburg (MGL) recent aan de ondernemingsraad heeft gestuurd zou het gaan om een totaal verlies van 78 fte. De redacties zouden 15 fte moeten inleveren. De twee dagbladen gaan in mei van dit jaar over op tabloidformaat.

De redactie heeft inmiddels het actiecomité Stop de moord op het Limburgse woord opgericht. Woordvoeder Jan Cuijpers: "De grens is bereikt. Een verdere reductie van het personeel tast rechtstreeks de band met de lezer en de adverteerder aan. En die band is de ziel van de kranten."

Hieronder verzamelen we links naar artikelen, persberichten, discussies en andere gerelateerde items over de situatie bij Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.


Een uitgebreid verslag bij vakblad De Journalist

Berichten bij de betrokken kranten:

Redacteuren leggen kort werk neer
Journalisten lopen weg (video)
Limburgse kranten op tabloidformaat

'Stop de moord op het Limburge woord'
Redactie steunt motie hoofdredactie unaniem
Brief motie aan directie De Limburger / Limburgs Dagblad (.doc)
Voorlopig geen banen weg bij redactie MGL

Brief COR MGL aan directeur Boermann (.pdf) *
COR MGL stuurt adviesaanvraag retour *
 

Overig nieuws:

Reactie bestuur NVJ (.pdf)
Steunbetuiging L1 Radio en TV aan redactie (.doc)
Brief NVJ aan directie MGL (.doc)

Brief gezamenlijke bonden: integratie niet nodig (.pdf)
Brief bonden over personeelsbijeenkomst 11 februari 2008 (.doc)

* recente toevoeging

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1