VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Contributieverrekening NVJ
(23 november 2007)

Aan de NVJ-leden werkzaam bij Wegener

Beste collegae,

Van veel leden kregen we berichten over de behandeling van de fiscaal aantrekkelijke NVJ-contributie. Bij Wegener zou het niet mogelijk zijn om dit te laten verrekenen met de auteursrechtentoeslag die aan het eind van het jaar wordt uitgekeerd. We hebben het hoofd P&O vragen hierover gesteld. Hieruit bleek dat 1 mei jl. een brief is verstuurd aan alle werknemers van Wegener en dat ook op intranet mededelingen zijn verschenen. P&O heeft aangegeven dat werknemers voldoende op de hoogte zijn gesteld. Wegener wijkt met deze procedure af van wat andere bedrijven doen, maar die ruimte geeft de CAO.

De CAO schrijft voor dat de mogelijkheid geboden moet worden. Wat ons rest is het bedrijf te verzoeken om voor dit jaar een coulance regeling in te richten, omdat blijkbaar veel werknemers de boodschap onvoldoende hebben begrepen. We zullen de Ondernemingsraad vragen om dit verzoek te steunen.

Met vriendelijke groet,

Bianca Rootsaert Secretaris
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1