VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Reactie NVJ op NDC/VBK en PCM
(26 april 2007)

De NVJ heeft kennis genomen van het bericht dat NDC en PCM een letter of intent hebben getekend met als doel een fusie te onderzoeken. De NVJ is enerzijds positief door de kansen die een dergelijke samenwerking kan bieden, anderzijds afwachtend omdat de invulling van de samenwerking nog niet bekend is.

Binnen zowel PCM als NDC zijn stichtingen grootaandeelhouder. Beiden hebben ideële overwegingen, te realiseren binnen een gezond bedrijfsklimaat, als grondslag. De bundeling van krachten van beide partijen zou een goede basis kunnen zijn voor het behoud van een vrije en pluriforme pers. Tegelijkertijd moeten we een afwachtende houding aannemen omdat de invulling van de samenwerking nog niet bekend is.

De NVJ zal in de komende maanden benadrukken, via de redacties, dat de eigenheid van alle krantentitels gewaarborgd dient te blijven.

Tevens zullen wij inbrengen dat een eventuele samenwerking gepaard zal moeten gaan met een goede corporate governance structuur. Bij PCM is sprake van ernstig achterstallig onderhoud. Voorts is belangrijk dat er concrete plannen moeten komen voor het realiseren van een open bedrijfscultuur waardoor alle betrokken gremia zoveel mogelijk en tijdig geïnformeerd en geraadpleegd worden. Belangrijk is dat de eigen titels veel eigen journalistieke en bedrijfsmatige verantwoordelijk moeten houden (zowel dat bij NDC het geval is) danwel moeten krijgen (de PCM titels).

De NVJ realiseert zich dat deze aankondiging gepaard zal gaan met veel vragen binnen PCM, omdat deze nauwelijks bekomen zijn van de Apax-participatie.

De mogelijke fusie heeft geen invloed op het onderzoek dat de NVJ in samenwerking met de redactieraden en FNV Kiem doet naar het financiële beleid van PCM en de rol van APAX.
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1