VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Gesprek hoofdredacteuren dagbladen met de NVJ; evaluatie loongebouw dagbladjournalisten
24-01-2007

De NVJ praat vandaag met een delegatie hoofdredacteuren van de dagbladen. Dit gesprek vindt plaats in het kader van de evaluatie van het zogeheten loongebouw dagbladjournalisten.

Het nieuwe loongebouw kwam tot stand na een lange studie waarbij werkgevers, hoofdredacteuren en journalisten betrokken waren. De uitkomst heeft bij een aantal dagbladen tot veel onrust geleid.

Er zou te weinig aandacht zijn voor ervaring en de functiebeschrijvingen zouden vaak niet overeenkomen met de functies die schrijvende redacteuren op dit moment uitvoeren. Beeldredacteuren en fotografen zouden voorts te laag zijn ingedeeld.

De NVJ onderzoekt deze klachten momenteel.

Hoofdredacteuren hebben op hun eigen redacties aangegeven het gebouw 'te ingewikkeld' te vinden en 'moeilijk toepasbaar' op de journalistieke beroepsgroep.

De NVJ wil graag van de hoofdredacteuren zelf horen wat hun bezwaren zijn en of zij wijzigingen willen aanbrengen. Dit kan dan door de NVJ ingebracht worden in de gesprekken die de komende week/weken met de werkgevers gehouden zullen worden.

LET OP: Vandaag is de allerlaatste dag waarop ALLE journalisten (zowel leden als niet NVJ leden) bezwaren over het loongebouw kenbaar te maken. Vul daarvoor dit formulier in. [.pdf] en stuur het op.
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1