VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Or studiemiddag Gezond uitgeven!
(18 sept 2006)

Streven naar een gezonde en veilige werkomgeving voor iedereen. Dát is één van de taken van de ondernemingsraad (OR). Gezond Uitgeven!, het Arboconvenant voor het Uitgeverijbedrijf organiseert een OR Studiemiddag om OR-leden uit de uitgeverijsector hierin te ondersteunen. Tijdens de training ontwikkelen zij praktische competenties om besluitvorming over arbobeleid te beïnvloeden. De handvatten die men krijgt aangereikt, zijn direct toepasbaar in de praktijk. Deelnemers bepalen zelf aan de hand van welk arbothema de vaardigheden worden getraind.

VOOR WIE: OR-leden uit de uitgeverijbranche (maximaal 20 deelnemers)
WANNEER: Donderdag 12 oktober van 13.00 uur - 17.30 uur
WAAR: Nederlands Uitgeversverbond (NUV) Hogehilweg 6, Amsterdam Zuid-Oost

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De OR Studiemiddag wordt gefinancierd door Gezond Uitgeven!

Aanmelden kan via www.gezonduitgeven.nl/aanmelden.
Voor vragen kunt u terecht bij Floor Klein, tel: 070-3184471.
Kijk voor meer informatie op www.gezonduitgeven.nl 

Bent u geen OR-lid?
Stuur de mail dan s.v.p. door naar de ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging van uw bedrijf. Bij voorbaat dank.

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1