VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Akkoord over vrijwillige vertrekregeling AD

18 oktober 2006

Geachte collegae,

Vandaag hebben wij, NVJ, redactieraad, redactiecommissie en OR AD NieuwsMedia een definitief akkoord bereikt met de directie AD NieuwsMedia over de vraag op basis van welk criterium journalisten in aanmerking kunnen komen voor een vrijwillige vertrekregeling binnen AD NieuwsMedia indien er zich meer mensen melden dan nodig is om de boventalligheid op te lossen. Het gaat hier om de keuze tussen LIFO (kortste dienstverband) of FIFO (langste dienstverband).

Dat zijn toch weer lange gesprekken geworden ondanks het feit dat het zo simpel lijkt. NVJ, redactieraad, redactiecommissie en OR hadden zich op het standpunt gesteld dat dit FIFO moest zijn; de directie wenste LIFO omdat dit goedkoper was.

Het is een ultiem compromis geworden: FIFO in de eerste fase, LIFO in de tweede fase. We realiseren ons dat we wat uit te leggen hebben naar de redactie, gelet op het standpunt dat wij hadden ingenomen. We hebben nog geprobeerd om de besparing die voortvloeit uit de keuze voor LIFO in de tweede fase als een bedrag te oormerken dat terug zou vloeien naar de redacties in het kader van nieuwe journalistieke projecten, met als doel lezersgroepen aan je te binden (en indirect goed voor de werkgelegenheid). Dat bleek, met name voor de directie onbespreekbaar te zijn.

Wij zijn uiteindelijk akkoord gegaan met FIFO eerste fase en LIFO tweede fase onder voorwaarde dat mocht er, ondanks de vrijwillige regelingen, onverhoopt toch boventalligheid ontstaan, dat boventalligheid dan aangezegd zal worden volgens het principe van één vestiging. Ook dat was een open einde. Aldus is nu overeengekomen.

De directie heeft ons voorts verzocht toestemming te geven voor het verkorten van de periode van de tweede fase die eerder was vastgesteld van 18 oktober 2006 tot 30 november 2006.
In plaats van eind november wordt dit nu 8 november 2006. Wij zijn hiermee akkoord gegaan met de voorwaarde dat iedereen op de redacties door de hoofdredactie op de hoogte gesteld dient te worden van het vervroegen van deze termijn. Dus ook journalisten die ziek zijn of met vakantie. Dat is een zware inspanningsverplichting. Indien mocht blijken dat dit –aantoonbaar- niet of onvoldoende is gebeurd, waardoor journalisten die in de verwachting waren te mogen reageren tot eind november en gesteld dat deze voor een regeling in aanmerking hadden moeten komen, niet hebben kunnen reageren, dan zal aan hen een vrijwillige vertrekregeling zonder meer worden toegekend zonder dat dit gevolgen heeft voor diegenen die in de eerste of tweede fase voor de vrijwillige vertrekregelingen in aanmerking waren gekomen.

Mocht het bereikte akkoord in een individueel geval leiden tot juridische problemen dan helpen wij u uiteraard graag. Mocht u nog vragen hebben over het bovenstaande, bel dan gerust via 020 – 6766771 met een van onze juristen of neem contact op via dagblad@nvj.nl

Met vriendelijke groet,
Bianca Rootsaert
Secretaris NVJ

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1