VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Aan de NVJ-leden werkzaam bij de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
Onderhandelingen sociaal plan Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
(15 maart 2006)

Beste collegae,

De onderhandelingen over een nieuwe Sociaal Plan voor de komende jaren zijn van start gegaan. Er ligt op dit moment een adviesaanvraag voor de pre-press afdeling waarvoor een Sociaal Plan nodig is. De FNV en de CNV zijn de hierbij betrokken bonden. In een eerder overleg op 3 februari jl. bij de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden hebben we (met name in Groningen) uitvoerig gesproken over mogelijke reorganisaties op de redactie. De redactie van Dagblad van het Noorden was toen eenduidig in haar mening dat geen sprake kan zijn van gedwongen ontslagen in de toekomst.

Namens de NVJ ga ik deelnemen aan de onderhandelingen over een Sociaal Plan onder de volgende voorwaarden in de lijn met wat besproken is met de redactie:
- het moet een Sociaal Raamplan zijn dat ingezet kan worden, in zijn geheel of op onderdelen
- per aangekondigde en goedgekeurde reorganisatie moet beoordeeld worden of het plan ingezet kan worden, en zo ja of dat het hele plan moet zijn of enkele onderdelen
- namens de journalisten zal ik mij namelijk inspannen voor het aanbrengen van een verschil in een vrijwillige fase en een boventalligheidsfase. Dit betekent dat het mogelijk moet worden dat journalisten op vrijwillige basis het bedrijf verlaten, gebruikmakend van uiteenlopende regelingen, gericht op de verschillende leeftijdsgroepen. Hiermee moet bereikt worden dat het aanwijzen van boventalligen (dus op termijn misschien ontslag) vermeden wordt.

Ik zal u op de hoogte houden van de vorderingen in de onderhandelingen en hoop dat ik u hiermee voorlopig voldoende heb ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Bianca Rootsaert
Secretaris Dagblad NVJ
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1