VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Aan de leden van de werkzaam bij de Dagbladen
Checklist loongebouw
Amsterdam, 17 mei 2006

Geachte collegae,

Inmiddels zijn een aantal redacties begonnen met het implementeren van het loongebouw. Uit de vragen die ons gesteld worden blijkt dat er een aantal hardnekkige misverstanden bestaan over het loongebouw. Hierbij in het kort een checklist.

Fase 1: de functie beschrijven.


Stap 1. De eerste stap is dat er uiterlijk 1 juli 2006 een beschrijving gemaakt moet worden van uw werkzaamheden zoals ze in de periode voorafgaand werden uitgevoerd. Dat zal op maat moeten gebeuren. De referentiefuncties kunnen als referentie dienen, maar het gaat er om dat de beschrijving uiteindelijk past bij uw werkzaamheden. Het allerbelangrijkste is dat de functiebeschrijving die u voor gezien moet tekenen ook echt klopt. Dit vormt de basis van uw indeling nu en in de toekomst.

Stap 2. Iedereen moet de beschrijving paraferen en indien u van mening bent dat dit niet klopt of dat u andere werkzaamheden eveneens uitvoerde dan moet elke journalist dit tezamen met zijn paraaf melden. Als u dat nu nalaat kunt u dat later niet meer doen!

Fase 2: de functie indelen


Stap 3. Op basis van de functiebeschrijving gaat de indelingscommissie aan de slag om op basis van deze beschrijving een indeling te maken. Wat dus niet kan is dat u een beschrijving krijgt waarbij gezegd wordt dat u een verslaggever bent schaal 5. In deze nieuwe systematiek geldt: eerst beschrijven, pas daarna indelen. Het indelen gebeurt door de indelingscommissie, niet door een chef, een P & O medewerker of een hoofdredacteur. In de indelingscommissie zit onder meer een vertegenwoordiger van de redactiecommissie die hiervoor opgeleid zal worden.

Stap 4. Als er een indeling uitkomt waar u het niet mee eens bent, dan kunt u naar de bezwaarcommissie stappen. Als u bij de parafering niet hebt aangegeven dat u het niet eens bent met de beschrijving kunt u dat niet alsnog aanvoeren. Stap 2 is dus een belangrijk moment

Fase 3: beoordelen


Stap 5. Als u bent ingedeeld in een schaal zullen er jaarlijks beoordelingsgesprekken plaatsvinden waarbij bekeken wordt hoeveel procent de periodieke verhoging zal bedragen worden (dit is dus los van de jaarlijkse zogenaamde CAO verhoging). Ook zal jaarlijks aan de orde moeten komen of u nog wel de functie uitvoert zoals die is beschreven en aan de hand waarvan u bent ingedeeld. Mocht u iets anders zijn gaan doen dan zou dat kunnen leiden tot een andere schaalindeling, hoger dan wel lager. Daarbij geldt wel dat u er nooit in salaris op achteruit kan gaan. Demotie in die zin is dus niet toegestaan.

Op dit moment hebben we van een aantal redactiecommissies het verzoek gekregen om het loongebouw toe te komen lichten. Dat hebben we bij een aantal dagbladen nu gedaan. Mocht ook u behoefte hebben aan zo'n informatiebijeenkomst bij u op de redactie dan horen we dat graag via uw redactiecommissie. U kunt dat melden bij Yvonne van de Schoor, 020 - 6766771 of via dagblad@nvj.nl.  Vragen over uw persoonlijke situatie kunt u natuurlijk ook altijd aan ons stellen.

Wij hopen dat wij u hiermee voorlopig voldoende hebben ingelicht.


Met vriendelijke groet,

Bianca Rootsaert
Secretaris Dagblad NVJ


Als u berichten van de NVJ voortaan per email wilt ontvangen, dan kunt u uw emailadres doorgeven via dagblad@nvj.nl
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1