VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Persbericht
Werkgroep dagbladredacties Wegener:
Niet visieloos snoeien, maar groeien!
(30 januari 2006)

"De regionale dagbladen van Wegener hebben bedrijfseconomisch een goede toekomst, wanneer de kansen in de markt worden gegrepen. Niet alleen door een multimedia-aanpak, maar ook met gedrukte producten naast vlaggenschip het dagblad kunnen nog interessante delen van de markt worden betreden.
Daarvoor zou het concern vooral moeten investeren in professionele nieuwsgaring in de regio, in plaats van deze in te krimpen. Hun unieke regionale informatiepositie kunnen de uitgeverijen zo verder versterken."

Dat concludeert de werkgroep van zeven Wegenerdagbladen in haar rapportage die afgelopen vrijdag aan de redactieraden en redactiecommssies is aangeboden.
De werkgroep werd twee maanden terug opgericht naar aanleiding van reorganisatieplannen van de Raad van Bestuur van Wegener.
Journalistenvakbond NVJ heeft de werkzaamheden van de werkgroep gecoördineerd.
De werkgroep concludeert dat de plannen die Wegener heeft, uitsluitend gericht zijn op kostenbesparing en wijzigingen in de interne organisatie.
Nog altijd ontbreekt een samenhangende en perspectief biedende visie op de toekomst van de regionale informatiebedrijven.
De vertegenwoordigers van de zeven redacties in de werkgroep bepleiten met kracht dat Wegener zo'n visie alsnog ontwikkelt. In plaats van alleen te bezuinigen, zou Wegener met zijn regionale informatie en zijn dagbladen
moeten gaan ondernemen. Daartoe zijn ook kansen in de markt aanwezig, waar de dagbladuitgeverijen met hun unieke regionale informatiepositie en hun sterke merken goed van zouden kunnen profiteren.
Vorige week maakte Wegener bekend dat er 'ten minste driehonderd banen' zouden moeten verdwijnen bij de dagbladuitgeverijen. De werkgroep van de redacties is van oordeel dat er over banenverlies niet kan worden
gesproken, zolang er geen sprake is van een kansrijk toekomstperspectief van de uitgeverijen.
De redacties van de PZC, BN/DeStem, De Stentor, TC/Tubantia, De Gelderlander, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad, buigen zich zeer binnenkort over de voorstellen van hun werkgroep.


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1