VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Uw nieuwe loonstrookje
(20 januari 2006)

Geachte collegae,

Eén dezer dagen ontvangt u uw nieuwe loonstrookje. Een aantal zaken willen wij onder uw aandacht brengen.

Uw salaris dient een verhoging te laten zien van:
- een periodiek volgens het 'oude' loongebouw (voor diegenen die nog niet aan het eind van de schaal zitten)
- een uitkering van 1% loon vanaf 1 juli 2005.
- een verhoging van 1,5% over uw salaris per 1 januari 2006 (dus over het bedrag waarin de eventuele periodieke verhoging en de 1% salarisverhoging per 1 juli 2005 is opgenomen).

De werkgeversbijdrage voor ziektekosten komt vanwege nieuwe wet- en regelgeving niet langer meer aan u ten goede. Bij uw werkgever kunt u een basispakket en/of aanvullende pakketten tegen gereduceerd tarief inkopen. NVJ leden kunnen ook kiezen voor een Menzis polis of een PNO polis tegen gereduceerd tarief. Over het pakket van PNO ontvangt u nog bericht.
De premie die de werkgever nu betaalt aan de overheid (6,5% over 30.000 euro) komt overeen met de vergoeding zoals die voorheen was opgenomen in de CAO voor Dagbladjournalisten.

Het is ons ondertussen duidelijk geworden dat een aantal bedrijven in de afgelopen periode meer voor ziektekosten betaalden dan dat was vastgesteld in de CAO. In principe is alles wat boven de CAO geregeld wordt, iets voor de ondernemingsraden. Zij zouden bijvoorbeeld moeten bekijken of een tegemoetkoming in de basis premie nog gefinancierd kan worden.

De premie voor het WGA-hiaat: Er is een collectieve WGA-hiaatverzekering afgesproken. NVJ en NDP zijn nu nog in overleg over de hoogte van de premie op basis van de berekeningen van de verzekeraar. Maar nu al is duidelijk dat deze premie aanzienlijk lager zal zijn dan de WAO-hiaatpremie die tot dusver werd geheven.
Omdat de afgelopen twee jaar een reserve is ontstaan in het WAO-hiaatfonds, is het mogelijk om de komende jaren een premievrijstelling of premiereductie voor de nieuwe WGA-hiaatpremie te realiseren. Een andere constructie is dat de teveel betaalde WAO-hiaatpremie in één keer wordt teruggestort aan betrokkenen Het zou mooi zijn als u zelf de keuze kunt maken. Wij gaan onderzoeken of dit mogelijk is.

We hebben van de werkgeversorganisatie NDP begrepen dat werkgevers de komende maand in ieder geval geen premie zullen heffen.

De pensioenpremie en VUTovergangs/vroegpensioenpremie blijft op hetzelfde niveau als vorig jaar. Voor die journalisten die het afgelopen jaar een eigen bijdrage moesten betalen voor een nabestaandenpensioen op spaarbasis geldt ons inziens dat deze komt te vervallen vanwege het nieuwe akkoord over een minimumpensioenCAO.
We gaan er vanuit dat u hierover van uw eigen pensioenfonds bericht krijgt.

We hopen u met deze informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,
Bianca Rootsaert
secretaris Dagblad

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1