VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Aan de leden van de REDACTIECOMMISSIES Dagbladen
Informatie-bijeenkomsten loongebouw dagblad
(28 februari 2006)

Beste collegae,

Het nieuwe loongebouw voor dagbladjournalisten zal in de komende maanden geïmplementeerd worden op de redacties. Op alle redacties zullen informatiebijeenkomsten plaatsvinden in de maanden april en mei. Nader bericht hierover aan alle leden volgt later. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten zal er speciaal voor de redactiecommissies een bijeenkomst worden georganiseerd eind maart.

Voor u als redactiecommissie is immers een bijzondere rol vastgesteld in het nieuwe loongebouw. Zowel bij de invoering van het loongebouw als ook daarna. We vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen: redactiecommissies, hoofdredactie en P&0-functionarissen over dezelfde informatie beschikken. Daarom nodigen we deze drie gezamenlijk uit voor een algemene voorlichtingsbijeenkomst. Gelet op het grote aantal mensen dat wij hierdoor verwachten, hebben we besloten om per regio een bijeenkomst te organiseren. (20 maart Amsterdam; 21 maart Rotterdam; 27 maart Apeldoorn; 28 maart Eindhoven; 30 maart Groningen)

Omdat we willen dat de redactiecommissies goed ingevoerd worden in de technische details van het nieuwe loongebouw organiseren we aansluitend aan de gezamenlijke bijeenkomst die dag een vervolg voor de redactiecommissies alleen. Er zal dan nader ingaan worden op de rol van de redactiecommissies bij de implementatie van het loongebouw in dit traject en in de periode daarna.

We adviseren u om uw commissie op volle sterkte te brengen, daar waar dit nog niet het geval is, eventueel aangevuld met collegae journalisten die affiniteit hebben met deze materie. We raden aan om voorafgaande aan de bijeenkomsten zoveel mogelijk vragen vanuit de redacties te verzamelen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de sectie Dagblad NVJ
Bianca Rootsaert


Schema regiobijeenkomsten:

Maandag 20 maart: Amsterdam

Het Parool, Het Financieele Dagblad, De Volkskrant, Trouw, De Telegraaf, Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad, De Gooi en Eemlander, Spits, Metro.

Dinsdag 21 maart: Rotterdam

NRC, AD, AD Rotterdams Dagblad, AD Haagsche Courant, AD Utrechts Nieuwsblad, AD Rivierenland, AD De Dordtenaar, AD Amersfoortse Courant, AD Groene Hart, BN/De Stem, PZC, De Staatscourant, Cobouw, GPD

Maandag 27 maart: Apeldoorn

Twentsche Courant/Tubantia, De Stentor, De Gelderlander, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Barneveldse Krant

Dinsdag 28 maart: Eindhoven

Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Dagblad De Limburger, Limburgs Dagblad

Donderdag 30 maart: Groningen

Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1