VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


 Aan alle NVJ leden van de sectie Dagblad

WAO-hiaatfonds ingezet voor premievrijstelling


(23 februari 2006)Geachte collegae,

De WAO is veranderd in WGA en WIA. De nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen die in 2006 van kracht is geworden, maakte noodzakelijk dat er in de nieuwe CAO voor dit jaar nieuwe afspraken zijn gemaakt. Eerder berichtten wij u over onder andere de ombouw van de WAO-hiaatpremie naar de WGA-hiaatpremie. Voor de nieuwe verzekering op collectieve basis is gekozen voor een soepele overgang van oud naar nieuw.

Er is sprake van een reserve in het WAO-hiaatfonds. Dat zal dit jaar worden ingezet voor premievrijstelling. Ingewonnen advies bij de verzekeraar Achmea maakt duidelijk dat dit voor de betrokken journalisten de voordeligste optie is. Over een eventuele restitutie moet fiscaal worden afgerekend en bovendien zijn met zo'n administratieve afhandeling flink wat kosten gemoeid. Uiteindelijk zou er netto per journalist ongeveer 40 euro resteren.

Voordeliger is het om het restant in te zetten voor premievrijstelling, luidt het advies van Achmea. Het bestuur van de sectie Dagblad heeft besloten om dit advies over te nemen. In 2006 betaalt u dan ook geen premie voor de WGA-hiaatverzekering. In de loop van dit jaar wordt bepaald hoeveel premie in 2007 noodzakelijk is. Een en ander is afhankelijk van eventueel dan nog resterende reserve.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de sectie Dagblad NVJ,Bianca Rootsaert
secretaris NVJ
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1