VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Mededeling

Principeakkoord sociaal plan PCM

(17 februari 2006)

De NVJ heeft met PCM Uitgevers een principeakkoord bereikt over een nieuw sociaal plan voor de jaren 2006 en 2007.

De belangrijkste punten uit het akkoord zijn de volgende:
 De herplaatsings/zoektermijn wordt voor werknemers die nog niet de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt met een of twee maanden verlengd. Daarnaast is een verlenging mogelijk van de herplaatsings-/zoektermijn met maximaal zes maanden voor werknemers van 45 jaar en ouder, indien in overleg met het Loopbaancentrum tijdig is gekozen voor omscholing naar een ander beroep.
 De verlaging van de maximum VUT-uitkering en de daarmee samenhangende aanvulling van de Grafimedia CAO worden gerepareerd, zowel voor de nieuwe deelnemers aan de ouderenregeling als voor degenen die reeds gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Ook de versobering van de pensioenopbouw is grotendeels gerepareerd.
 Nieuw is de deeltijdregeling voor ouderen. Deze regeling wordt ook wel de 50/75/100-regeling genoemd. Alle medewerkers die vóór 1950 geboren zijn en recht hebben op een VUT-uitkering kunnen hier gebruik van maken als sprake is van boventalligheid voor een aantal onderling uitwisselbare functies en voorzover het gebruik leidt tot het voorkomen of verminderen van boventalligheid.
 Voor het overige blijven de belangrijkste afspraken uit het vorige Sociaal Plan ongewijzigd, zoals een vrijwillige vertrekregeling en een regeling parttime werken, voorzover deze bijdragen aan het voorkomen van boventalligheid, en, na vaststelling van boventalligheid, de keuze tussen een snelvertrekregeling ter grootte van de kantonrechtersformule factor één of een herplaatsings/zoektermijn afhankelijk van leeftijd en diensttijd.


Als de tekst van het principeakkoord beschikbaar is, zal de NVJ het complete sociaal plan aan haar leden ter goedkeuring voorleggen.

Thomas Bruning,
Bianca Rootsaert
NVJ
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1