VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Nog steeds geen Minimum Pensioen CAO
10 juli 2006

Ruim een half jaar nadat er overeenstemming was bereikt over het principeakkoord Minimum Pensioen CAO Dagbladjournalisten heeft de werkgeversorganisatie NDP het akkoord nog steeds niet ondertekend. Een juridische procedure lijkt onvermijdelijk.

Het lijkt erop dat de werkgeversorganisatie wil terugkomen op afspraken uit het principeakkoord, aldus de NVJ. NDP en NVJ verschilden van mening over de minimumvoorwaarde over het nabestaandenpensioen.

'De tekst die NDP nu voorstelt wijkt inhoudelijk fundamenteel af van de in december gemaakte afspraken', aldus algemeen secretaris Thomas Bruning. 'Daaruit kunnen we niet anders concluderen dat het principeakkoord niet wordt geaccepteerd door de achterban van NDP. We zullen bij gebrek aan een nieuwe CAO dan ook moeten terugvallen op de oude CAO-tekst, die via nawerking nog steeds van kracht is. Dit betekent tevens dat een juridische procedure onvermijdelijk wordt, nu de fondsen van meerdere dagbladbedrijven afspraken hebben gemaakt die niet stroken met de minimumvoorwaarden, zoals vastgelegd in de oude CAO-tekst.'
 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1