VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Stand van zaken PCM / Wegener
(7 maart 2005)

De gesprekken over een samenwerking tussen PCM en Wegener voor het vormen van een nieuwe krant gericht zijn in volle gang. Bij deze gesprekken zijn ook de hoofdredacteuren vertegenwoordigd. Er circuleren verschillende inhoudelijke varianten en mogelijke scenario's die iets zeggen over arbeidsplaatsen, edities etc. Duidelijkheid is er op dit moment echter nog niet.

Centraal in de gesprekken, waarvan de uitkomst half maart bekend moet worden, staan ondermeer het redactioneel concept, breder dan de krant alleen, het aantal edities, het aantal arbeidsplaatsen en de naam van de nieuwe krant. Gesprekken tussen de twee bedrijven over bestuursverhoudingen binnen het nieuwe bedrijf en hoe om te gaan met bestaande contracten (bv ICT) zijn van invloed bij het opmaken van het uiteindelijke businessplan.

Dagbladsecretaris Bianca Rootsaert: “Voor de NVJ staat voorop dat het fusieplan een totaal uitgeefconcept moet bevatten waarbij de krant centraal staat. Het moet voor de middenlange en lange termijn perspectief bieden. De regionale verslaggeving moet een belangrijk onderdeel vormen. Dit vertaalt zich in een fijnmazig editiestelsel. De landelijke verspreiding is een belangrijk gegeven. Uiteraard gaat het ook om arbeidsplaatsen. Als er een nieuw journalistiek concept moet komen dat ook de lezers in de regio bedient, heb je daar voldoende journalisten voor nodig. Op goede en passende verslaggeving zou niet bezuinigd mogen worden. Het is in het belang van het nieuwe bedrijf dat het een dagblad wordt dat aansluit bij de huidige lezers (risico van opzeggingen zoveel mogelijk beperken) en nieuwe lezers weet aan te trekken. De journalistiek zou daarbij centraal moeten staan. Er moet ook gekeken worden vanuit de kracht van de huidige dagbladen die door meer dan een half miljoen lezers gelezen worden!”

Over een aantal weken zal door de NVJ, samen met de (hoofd)redacties, de balans opgemaakt worden of het primair gaat om een bezuinigingsoperatie of dat het plan een nieuwe kans biedt aan of een uitdaging is voor de dagbladen die betrokken zijn. 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1