VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


PERSBERICHT
REDACTIES KEUREN JOURNALISTIEK
CONCEPT FUSIEKRANT AF

23 maart 2005

Gisteren 22 maart jl. waren de redactieraden en redactiecommissies van de 8 bij de voorgenomen fusie PCM-Wegener betrokken titels in Rotterdam bijeen om het businessplan en dan met name het journalistieke concept te beoordelen.

Dit heeft er toe geleid dat de redacties, ieder vanuit uit eigen invalshoek, het plan zoals het er nu ligt niet kunnen goedkeuren. Enerzijds op grond van het feit dat het plan niet voldoet aan de gestelde voorwaarden van de redactiecommissies en raden zoals eerder met de directies is gecommuniceerd, anderzijds omdat het plan een aantal belangrijke elementen niet bevat.

In de kritiek staat centraal dat het plan ervaren wordt als ‘vlees noch vis’, het voldoet niet aan de voorwaarden voor een landelijke verspreide krant en voldoet niet aan hetgeen men bij de regionale dagbladen met regiojournalistiek voor ogen heeft. Maar vooral houdt het plan te weinig rekening met de huidige lezers.

De raden en commissies zullen een redactiewerkgroep oprichten die gesprekspartner moet worden van de directies bij het verder uitwerken van een gewijzigd plan. Het Rotterdams alternatief zal hierin wat betreft de redacties meegenomen moeten worden.


Namens de redactieraden en redactiecommissies

Algemeen Dagblad, Gerard den Elt
Rotterdams Dagblad, Louis du Moulin
Haagsche Courant/Goudsche Courant, Christl Visser
Utrechts Nieuwsblad/Amersfoortse Courant, Ruud Buurman
De Dordtenaar, Mark Benjamin
Rijn en Gouwe, Peter van den Belt


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1