VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


VUT - Prepensioenregeling voor dagbladjournalisten
(19 mei 2005)

Vanaf 1 januari 2004 hebben cao-partners nieuwe afspraken gemaakt over de invoering van een prepensioenregeling en aanpassing van de Vut-regeling. In deze brochure leest u daar meer over. Het Sociaal Akkoord tussen kabinet en centrale werkgeversorganisaties en vakbonden brengt met zich mee dat de nu afgesproken regelingen vanaf 2006 niet ongewijzigd kunnen doorlopen. Zo wordt de fiscale aftrekbaarheid van de premies beperkt. Het NUV en de NVJ beraden zich nog over een vervolg. Daarbij wordt onder meer nagegaan of in combinatie met andere regelingen in de bedrijfstak die wel fiscaal gefacilieerd worden alternatieven mogelijk zijn met betrekking tot flexibele pensionering...

17 apr 2007 Reglement Raad van Uitvoering (pensioen) (.pdf)
17 apr 2007 Minimum Pensioen CAO Dagbladjournalisten (.pdf)

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze juristen via juridisch@nvj.nl of 020-6766771. U kunt ook doorlinken naar de site van het GBF via www.gbf.nl

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1