VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Overleg loongebouw Dagblad in volle gang
(28 januari 2005)

Het vaststellen van 16 referentiefuncties is, op een paar laatste haken en ogen na, gedaan. Op basis van deze functies kunnen per redactie op maat eigen functies worden gecreëerd. Met andere woorden: een bureauverslaggever met veel verantwoordelijkheid kan op basis van het functieprofiel ‘bureauverslaggever’ en ‘coördinator’ een aangepaste functiebeschrijving krijgen waar een hogere puntenscore en dus beloning en perspectief uitrolt.

De volgende stap is het indelen van de functies in groepen op basis van puntentelling. Deze groepen worden verbonden aan verschillende salarisschalen. Belangrijk hierbij is een nieuw te ontwerpen en te implementeren beoordelingssystematiek. Hoe uitgebreider en fijnmaziger de criteria, des te meer helder en transparant wordt je indeling (en dus je mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan). Voor de NVJ is het belangrijk dat doorstroom op basis van beoordeling mogelijk blijft.
25 januari was de commissie loongebouw bijeen. Een nieuwsbrief volgt.
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1