VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Aan de NVJ-leden werkzaam bij Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad

Betreft:

Reactie op aankondiging
FTE-vermindering 30 journalisten


(21 januari 2005)

Geachte collegae,

Zoals ook al verwoord in jullie eigen dagblad hebben we veel zorg over de aangekondigde FTE-vermindering van 30 journalisten. Voor de NVJ moet vast komen te staan dat de reorganisatie die wordt aangemerkt als een kwalitatieve reorganisatie in het teken staat van het maken van een aanvalsplan om de dalende oplage tegen te gaan. ‘Regio in ‘t hart’ geeft aan dit ook te ambiëren In gesprekken met de redactieraad en redactiecommissie hebben wij begrepen dat de redactieraad aanvullingen zal geven op het concept-plan zoals voorgelegd ter advies aan jullie allen door de hoofdredactie. Dit naar aanleiding van de vragen die de redactie heeft gesteld tijdens de laatste plenaire vergaderingen.

We hebben overigens aangegeven dat we de redactieraad, indien dat passend en wenselijk is, eventueel bij willen staan bij haar beoordeling over de inhoudelijke kant van de plannen in relatie tot lezersbereik en behoud journalistieke kwaliteit (bv inhuren extern advies)

Mocht naar aanleiding van het uiteindelijke advies van de redactieraad door u, de redactie, de conclusie getrokken kunnen worden dat met reductie van FTE’s toch een kwalitatieve krant gemaakt kan worden die bovendien nieuwe regionale lezers(groepen) kan aantrekken pas dan willen wij met de directie namens jullie praten over het opvangen van de sociale gevolgen. Indien uit het advies of uit de beoordeling van de redactie dit niet mogelijk blijkt dan zou reductie van arbeidsplaatsen ter discussie staan. Ook moet de ondernemingsraad vanuit haar eigen bevoegdheid ook een uitspraak doen.

Met andere woorden; wij zullen eerst het standpunt van de redactie afwachten voordat we gaan praten over (aantallen) FTE’s. Overigens onderschrijven wij het standpunt van de redactiecommissie ten aanzien van geen gedwongen ontslagen.

Eind deze maand zal een gesprek met de directie plaatsvinden naar aanleiding van de voorgenomen plannen. Hierbij zouden we het standpunt van de redactie mee moeten nemen alsmede het standpunt van de redactiecommissie.

Uiteraard doe ik verslag van het gesprek met de directie. Ik hoop dat ik u hiermee voorlopig voldoende heb geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

Bianca Rootsaert
Secretaris NVJ

Cc: Directie MGL J. Boermann en OR MGL

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1