VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


NIEUWSBRIEF 2 
CAO ONDERHANDELINGEN DAGBLADJOURNALISTEN
(8 sept 2004)

Aan de NVJ-leden werkzaam bij de dagbladen

Geachte collegae,

Vorige week vond op 1 september bij de NDP in Amsterdam de eerste onderhandelingsronde voor de CAO Dagbladjournalisten 2004 plaats. De NVJ heeft daar het voorstellenpakket van de werkgevers overhandigd gekregen. In het kort samengevat komen hun voorstellen hier op neer:

1. De werkgevers leggen de nadruk op de slechte economische situatie en stellen dat hierdoor weinig geïnvesteerd is in innovaties. Investering in innovatie heeft de komende jaren voorrang boven andere bestedingen.
2. Een CAO voor twee jaar. 
3. Geen ruimte voor een loonsverbetering.
4. Verruiming van de termijn voor tijdelijke contracten.
5. Werkgevers komen nog met een aanvullend voorstel voor de veranderingen in de WAO-wetgeving.
6. In het kader van ouderenbeleid zou het mogelijk moeten zijn om voor journalisten van 50 jaar en ouder demotie (lagere functie met lager salaris) toe te passen. 
7. Werkgevers leggen tevens de koppeling met de studie naar het loongebouw, de voorstellen over de prepensioenregeling en de nieuwe pensioen-CAO voor Dagbladjournalisten. 

(Integraal voorstel van de werkgevers vindt u hier)

Er is in de vergadering niet diepgaand ingegaan op hun of onze voorstellen. Wel spraken we uitgebreid over de studie binnen de stichting prepensioen. Per 1 januari 2004 hebben de dagbladjournalisten de overstap gemaakt van VUT naar prepensioen. Tegelijkertijd wil het kabinet prepensioen juist ontmoedigen. We zijn op dit moment aan het onderzoeken of er een koppeling met pensioen te maken is, waarbij het prepensioen als het ware omgezet kan worden in vervroegd pensioen, hangende aan de pensioenregeling. 

Belangrijk is wel dat de prepensioenpremies in een apart eigen fonds beheerd worden en niet overgedragen worden aan pensioenfondsen. Het beheer van zo’n eigen fonds is aantrekkelijk, omdat hier geen bedrijfsbelangen vat op hebben, wat nog wel eens het geval is (gebleken) bij bedrijfspensioenfondsen. Zodra we hier wat meer duidelijkheid over krijgen en zodra de rookwolken van prinsjesdag zijn opgetrokken kunnen we hierover meer duidelijkheid verschaffen.

Ook spraken we over de wens van de werkgevers om de huidige minimumpensioen-CAO om te zetten in een pensioenregeling hangende onder de CAO Dagbladjournalisten. Omdat dit een nieuw gegeven voor ons was, is aan werkgevers voorgesteld om dit op te nemen in hun eigen voorstellenpakket voor de komende pensioenonderhandelingen die in oktober van start gaan.

Voor diegenen die dit aangaat: we hebben ondertussen de werkgeverspremie voor kinderopvang vastgesteld, dit in verband met het invullen van de belastingformulieren vanaf 15 september a.s.; de premie zal ook dit jaar, met een aantal voorwaarden vastgesteld worden op 0,5%. Meer informatie volgt nog.

Op 7 oktober praten we opnieuw met elkaar en zullen we kijken in welke punten, van onze kant en van hun kant, beweging zit. We hebben de wens uitgesproken om voor dit jaar zo snel mogelijk een CAO af te sluiten, en eventuele moeilijke dossiers zoals prepensioen en pensioen mee te nemen naar de volgende CAO. De onderhandelingen hierover zouden dan meteen al aan het begin van het jaar moeten aanvangen.
Wij zullen u na 7 oktober uiteraard weer informeren.


Met vriendelijke groet,

Wiebe Pennewaard, voorzitter NVJ onderhandelingsdelegatie CAO DJ 2004,
Bianca Rootsaert, secretaris NVJ.

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1