VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht

Begeleidende brief
MinimumpensioenCAO
voorstellenpakket

06 oktober 2004

Aan de NVJ leden werkzaam bij de dagbladen

Geachte collegae,

Voor u ligt het onderhandelingspakket van de NVJ voor een nieuwe minimum pensioenCAO voor dagbladjournalisten. Dit voorstel is het resultaat van een uitgebreide studie naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van pensioenen, maatschappelijke tendensen en van gesprekken en bijeenkomsten met journalisten.

We hebben goed geluisterd naar de verschillende belangen en wensen van onze leden. Voor ouderen is indexatie van de pensioenen belangrijk, voor jongere journalisten is de hoogte van het opbouwpercentage en franchise belangrijk. Wat alle groepen (jong/oud, werkend/gepensioeneerd, topinkomens/gemiddelde inkomens) uitspreken is de wens om (uiteindelijk) een waardevast pensioen te krijgen; zekerheid over wat je krijgt. De discussie over eindloon of middenloon zou daarbij niet uit de weg gegaan moeten worden.

Wat betreft de status van de regeling: de nieuwe minimum pensioenCAO zal een aantal regels moeten bevatten op basis waarvan de pensioenfondsen van de afzonderlijke bedrijven hun eigen pensioenregeling kunnen vaststellen c.q. aanpassen. Bij de besturen van de pensioenfondsen lag en ligt immers de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de individuele pensioenregeling.

Bij het samenstellen van het onderhandelingspakket is veel aandacht besteed aan de overgangsregelingen en ook aan de reparatie van niet nagekomen verplichtingen uit het verleden. Ook moet de nieuwe minimum pensioenCAO de bijzondere belangen van journalisten binnen de bedrijven waarborgen.

De onderhandelingen met de werkgevers zullen half oktober van start gaan. De onderhandelingsdelegatie namens de NVJ bestaat uit Mathijs van Gool, Het Financieele Dagblad; John van Miltenburg, Wegener; Peter Logcher, PCM; Thomas Bruning en Bianca Rootsaert, beide secretaris NVJ. We houden u op de hoogte van de voortgang.

We willen u vragen om uiterlijk 13 oktober a.s. uw reactie aan ons kenbaar te maken via een u toegestuurd antwoordformulier of via het stemlokaal van Villamedia. Ook de NVJ leden werkzaam bij de Huis-aan-huisbladen en de Nieuwsbladen wordt gevraagd hun mening kenbaar te maken. De uiteindelijke regeling zal in principe ook voor deze sectoren van toepassing zijn.

Met bijgaande krant hopen we u van de nodige informatie te voorzien op basis waarvan u uw keuze kunt maken.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de sectie Dagblad en Lokale Media,

Bianca Rootsaert, secretaris NVJ

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1