VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Nieuw sociaal plan van kracht
bij Telegraaf-concern

Op 29 november 2004 is bij het Telegraaf-concern het ‘Sociaal Beleidsplan 2004-2006’ getekend en van kracht geworden tot en met 28 november 2006. Dit Sociaal Plan wordt toegepast op werknemers, met een dienstverband voor onbepaalde tijd, die direct betrokken zijn bij de gevolgen van een eventuele toekomstige reorganisatie en die in dienst zijn bij één van de volgende onderdelen van het concern: Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, Telegraaf Media ICT B.V., Basismedia B.V., Telegraaf Media Management B.V. en DataWire B.V.
De vakbonden CNV, FNV, NVJ en De Unie en het Telegraaf-concern hebben in nauwe samenwerking met de Centrale Ondernemingsraad (COR) afspraken gemaakt over diverse instrumenten om boventalligheid te beperken dan wel boventallige werknemers naar ander werk te begeleiden. Van groot belang wordt geacht dat er een pro-actief personeelsbeleid is ingezet ter bevordering van de mobiliteit en de inzetbaarheid van de werknemers. Het Telegraaf Loopbaancentrum (TLC) speelt daarbij een belangrijke rol ter bevordering van de interne doorstroom van de werknemers.

Vakbonden en Telegraaf-concern hebben ruim een half jaar onderhandeld over dit Sociaal Plan in verband met de onzekerheid over de politieke besluitvorming rond Vut en prépensioen en daarmee de basis onder de ouderenregeling. Vanuit het uitgangspunt dat zo min mogelijk mensen als boventallig dienen te worden aangewezen, is gezocht naar een alternatieve ouderenregeling die tot doel heeft boventalligheid te beperken. FNV en CNV hebben echter aangegeven vooralsnog geen (alternatieve) ouderenregeling in het Sociaal Plan te willen opnemen, omdat op het moment van het afsluiten van dit Sociaal Plan nog niet valt te voorzien, welke besluiten door de overheid zullen worden genomen op het gebied van Vut en prépensioen. De alternatieve ouderenregeling, zoals in een aanhangsel bij het Sociaal Plan is verwoord, is overeengekomen tussen De Telegraaf enerzijds en de NVJ en de Centrale Ondernemingsraad (COR) anderzijds en moet gezien worden als een tijdelijke regeling. Zodra er duidelijkheid is over de politieke besluitvorming, dan wel als het resultaat van overleg tussen sociale partners daartoe aanleiding geeft vervalt de tijdelijke regeling en treden partijen bij dit Sociaal Plan op basis van de nieuwe uitgangspunten opnieuw in overleg over de (alternatieve) ouderenregeling.


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1