VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Loongebouw Dagbladjournalisten I
Nieuwsbrief 1 27 mei 2004


De werkgevers (NDP) en de NVJ zijn op dit moment bezig met een studie naar een nieuw loongebouw voor de dagbladjournalisten. Zoals u ongetwijfeld nog weet is dit onderwerp vorig jaar een bijna onoverkomelijk probleem geweest bij de CAO onderhandelingen. We hebben uiteindelijk toegestemd met een studie naar een nieuw loongebouw op voorwaarde dat voor elke journalist werkzaam bij elk dagblad in Nederland doorstroom mogelijk moet blijven.  Ook is het voor de dagbladen zelf belangrijk dat zg. job-rotation mogelijk blijft.

De Paritaire Studiecommissie Herijking Loongebouw CAO voor Dagbladjournalisten heeft inmiddels Deloitte Human Capital Group B.V. de opdracht gegeven onderzoek te doen naar een 'functie-georiënteerd loongebouw'.

Het eerste deel van het onderzoek is gericht op het invullen van een gedegen 'functie referentie-bestand'. In dit bestand worden de meest herkenbare journalistieke functies beschreven.

Om tot een goed bestand te komen is afgesproken dat een beperkt aantal vertegenwoordigers van diverse redacties in Nederland worden geïnterviewd. De interviews zullen in hoofdlijnen ingaan op de structuur van de redactie, de werkprocessen op de redactie en de voorkomende journalistieke functies met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.

Na overleg met de vertegenwoordigers van NDP, de NVJ en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren is een achttal redacties geselecteerd. Bij de selectie is rekening gehouden met het landelijke of regionale karakter, de grootte, de mate van specialisatie en andere specifieke karakteristieken van de redacties. De volgende redacties zijn geselecteerd: Dagblad van het Noorden, Eindhovens Dagblad, Haarlems Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Financieel Dagblad, AD, Volkskrant, Telegraaf.

Voor de NVJ is het een voorwaarde dat de redactiecommissies en/of redactieraden betrokken worden. Dit hebben wij ook gemeld in de brief die separaat aan uw hoofdredacteur gestuurd is.

We zullen u uiteraard nauwgezet op de hoogte houden van de vorderingen van deze studie.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Die zullen we graag beantwoorden. U kunt ons via de NVJ bereiken op 020 - 676 67 71.

Met vriendelijke groet,

Bianca Rootsaert
Secretaris Dagblad NVJ
 

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1