VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


Uitnodiging Pensioenbijeenkomst
voor alle NVJ-leden bij de dagbladen

Aanmeldingsformulier  en Programma onderin deze pagina

Geachte collegae,

U wordt van harte uitgenodigd voor de NVJ Pensioenbijeenkomst op 1 juli in het Persmuseum te Amsterdam.

De paritaire Studiecommissie Pensioenvernieuwing CAO Dagbladjournalisten heeft deze week haar werkzaamheden afgerond. Aan deze studie namen zowel de werkgevers/NDP als de journalisten/NVJ deel. Ingevolge de betreffende CAO-afspraak (Protocollaire Bepaling 3.2) was opgenomen dat de Studiecommissie haar bevindingen en aanbevelingen uiterlijk 1 juli 2003 diende te rapporteren aan CAO-partijen. Door de vele noodzakelijke actuariële berekeningen, intensief overleg, belangentegenstellingen tussen de werkgevers en de NVJ en nieuwe ontwikkelingen om ons heen is bij de oplevering van het eindrapport vertraging ontstaan.

Het rapport als (groot) Word-bestand

Het eindrapport vormt de basis voor de onderhandelingen voor een nieuwe minimumpensioen CAO die eind deze zomer van start zullen gaan. Kernpunt in de discussie wordt de vraag: hoeveel hebben we over voor ons pensioen? En hoe worden de beschikbare middelen verdeeld? Daarbij vormt de Pensioen-CAO Dagblad voor alle pensioenregelingen bij Dagbladbedrijven de ondergrens.
Om tot een onderhandelingsvoorstel te komen vanuit de NVJ willen we uitgebreid met u van gedachten wisselen en samen met u het rapport bespreken.
We realiseren ons dat de materie complex is en toelichting behoeft, dat er belangentegenstellingen kunnen zijn tussen bijvoorbeeld jonge en oudere leden en dat het gaat om een bijzonder belangrijk onderwerp voor alle dagbladjournalisten; namelijk de vraag hoeveel je na je carrière uiteindelijk te besteden hebt.

Aansluitend aan deze bijeenkomst verzorgt het Persmuseum voor geïnteresseerden een korte rondleiding door het museum. De middag wordt afgesloten met een borrel

Met vriendelijke groet,

Ernst Jan Rozendaal, voorzitter sectie dagblad NVJ
Bianca Rootsaert, secretaris dagblad NVJ

Programma 1 juli 2004 13.30 uur
13.30 - 14.00 uur Ontvangst
14.00 - 17.00 uur Discussie
17.00 - 17.30 uur Rondleiding Persmuseum
17.30 uur Borrel
Persmuseum, Zeeburgerkade 10, 1019 HA Amsterdam, 020-6928810
Een routebeschrijving kunt u downloaden op www.persmuseum.nl

Aanmeldingsformulier
Vul het formulier in voor 25 juni en druk op Zend
of print het en fax naar 020-6624901
of mail naar dagblad@nvj.nl
NVJ-Pensioenbijeenkomst 1 juli 2004
 

Naam:

Titel blad:

E-mailadres:


meldt zich aan voor de Pensioenbijeenkomst van de NVJ op 1 juli 2004 in het Persmuseum te Amsterdam.

Klik éénmaal op "Zend" en wacht rustig op een bevestiging


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1