VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsoverichtBrief aan Wegener over kilometervergoeding
24 juni 2004 Brief aan Wegener


Geachte heer Nijenhuis,

In februari van dit jaar hebben wij u reeds op de hoogte gebracht van onze zorgen over de reiskostenvergoeding binnen Wegener. Wij begrepen dat op dit moment onderhandeld wordt met Wegener over een regeling.

Wij vragen u hierbij dringend om op zo kort mogelijke termijn tot een regeling (met terugwerkende kracht) te komen die er voor zorgt dat gemaakte reiskosten van journalisten volledig vergoed worden. We wijzen hierbij nogmaals op onze bepalingen in de CAO Dagbladjournalisten en Huis-aan-Huisblad journalisten die het een en ander regelen.

Uiteraard gaan we er van uit dat voor alle medewerkers binnen Wegener een kostendekkende regeling wordt getroffen, maar het mag duidelijk zijn dat wij van mening zijn dat in het uiterste geval voor journalisten, gelet op onze CAO, aparte regelingen getroffen moeten worden.

Graag horen wij van u het tijdspad waarbinnen het een en ander definitief wordt en we danken u alvast voor uw medewerking.


Met vriendelijke groet,

Bianca Rootsaert

Secretaris Dagblad en Lokale media


Cc.: redactiecommissies van Twentsche Courant Tubantia, De Stentor, De Gelderlander, Haagsche Courant, Utrechts Nieuwsblad PZC, BN De Stem, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1