VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad
Nieuwsoverzicht


 Over de sectie 

Bestuur
Declaratieform.


 Thema's 

Werknemersflyer
WIA
(pdf)
VUT/Prepensioen

C2000
Jonge Instroom
Dagblad-cao
WAO - WGA
PCM
Wegener


 Loongebouw 

FAQ Loongebouw
Informatiebrochure
Functiereferenties
Aanvullende uitleg
Checklist
Tussenrapportage: enquête
Tussenrapportage: conclusies enquête
 


Email:
dagblad@nvj.nl
 

  Sectie Dagblad
Terug naar nieuwsovericht


CAO-onderhandelingen dagbladjournalisten
21 juli 2004. Brief aan NVJ leden 

Geachte collegae,

Vorige week vond op 15 juli bij de NVJ in Amsterdam de eerste onderhandelingsronde voor de CAO Dagbladjournalisten 2004 plaats. De NVJ heeft het voorstellenpakket, zoals dit door u is goedgekeurd, aan de werkgevers overhandigd. Tot onze spijt en geheel tegen het gebruik in had de NDP geen voorstellenpakket. De werkgevers noemden onduidelijkheid over WAO en VUT/Pre-pensioen als reden. De NDP heeft toegezegd dat zij voor de tweede onderhandelingsronde met een voorstellenpakket zal komen. 

De eerste bijeenkomst had dan ook vooral het karakter van een kennismaking. Wij hebben onze voorstellen toegelicht, en gesproken over de voortgang van de studiecommissie Loongebouw (ligt iets achter op schema) en over de planning van de onderhandelingen voor een nieuwe minimumpensioen-CAO (aanvang september). 

Op woensdag 1 september 2004 vind de tweede onderhandelingsronde plaats. Wij zullen u hierover uiteraard weer informeren.

Met vriendelijke groet,

Wiebe Pennewaard, voorzitter NVJ onderhandelingsdelegatie CAO DJ 2004,

Bianca Rootsaert, secretaris NVJ. 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1