VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
NVJ voorpagina Adres


Nieuwsoverzicht
Nieuwsarchief
Adres, contact
Secties: zie rechts

 Over de NVJ 
Algemeen
Cao's / Statuten
Individuele hulp
Internationaal
Lidmaatschap
Onderdelen
Perskaarten
Secretariaat
Stemlokaal
WieIsWie bij de NVJ

Contributievoordeel
NVJ-verzekeringen

Extern:
NVJ-archief (IISG)


 Thema
C2000

  Meldpunt C2000
Terug naar nieuwsovericht


NIEUWSFLITS
Vervolggesprek evaluatie P2000
De NVJ vraagt de hoofdcommissarissen van politie, F. Goudzwaard om op korte termijn een afspraak te maken waar het P2000-project geëvalueerd kan worden. Lees ook de brief (7-4-2008)

Pilot P2000 in Rijnmond groot succes
De pilot P2000 - naar de pager waarmee journalisten uitgerust worden en waarop ze meldingen krijgen van ongelukken en dergelijke - die enkele maanden geleden van start ging in de regio Rijnmond is een groot succes gebleken. De journalisten die er gebruik van maken zijn er over het algemeen zeer tevreden over. Het streven is nu om deze pager P2000 en het meldsysteem zoals dat in Rijnmond is gebruikt - met nog enkele verbeteringen - voor het einde van dit jaar in het gehele land in te voeren. Meer bij De Journalist (8-11-2007)

Eerste bijeenkomst over P2000-pilot

Op 6 november is er een eerste bijeenkomst in het kader van de pilot die in de regio Rijnmond wordt gehouden rond P2000. P2000 is het tekstnetwerk van C2000, het nieuwe landelijke communicatienetwerk. Hoofdcommissaris van politie Goudswaard, de NVJ en vertegenwoordigers uit de media nemen deel aan de pilot.

De NVJ wil dat het communicatienetwerk wordt uitgebreid met voor de media toegankelijke politieberichten, zoals in een eerder stadium werd toegezegd door Goudswaard. Als er sprake is van een voor de media werkbaar systeem, kan dat begin 2008 landelijk worden geïnstalleerd.

Voor de evaluatie van de pilot is het van groot belang dat de NVJ ook de ervaringen kent van (foto)journalisten en cameramensen. Binnenkort zal de NVJ die ervaringen van de betreffende collega's in de regio Rijnmond inventariseren.
(25-10-2007)

Afspraak over pilotversie P2000

Er komt een pilotversie van het P2000 systeem in de regio Rijnmond. Dat houdt in dat er ook voor journalisten politiemeldingen aan worden toegevoegd. De NVJ gaat bijdragen met suggesties ter verbetering van het systeem. Wanneer het goed bevalt, zal het begin 2008 in heel Nederland worden ingevoerd. Dat heeft de NVJ vandaag, 6 september, afgesproken met Fup Goudswaard, voorzitter van de Raad van hoofdcommissarissen van politie.
Meer bij De Journalist (14-10-2007)


 

 Persbericht (05-03-2006)
* Overleg met minister BiZa uiterst teleurstellend
  Brief aan minister Remkes (16-02-2006)
* PD5HW.nl/P2000 als oplossing voor C2000


Inventarisatie klachten
(16 februari 2006)

Mail uw klachten naar:
C2000@nvj.nl

1. Inventarisatie klachten NVJ-meldpunt C2000
2. Inventarisatie van het Genootschap van Hoofdredacteuren
3. Inventarisatie ROOS

Klachten en ervaringen van journalisten/cameramensen met persalarmering na invoering C2000

In het gesprek tussen Minister Remkes en vertegenwoordigers uit de media in maart 2005  werd afgesproken om de ervaringen van media met het persalarmeringssysteem, ingevoerd na C2000, te inventariseren. De NVJ stelde eind mei 2005 hiervoor een meldpunt C2000 in. Uit de inventarisatie blijkt bijna 100 keer persalarmering. De geanonimiseerde klachteninventarisatie is ingedeeld naar regio.

Tevens zijn de uitkomsten van inventarisaties toegevoegd die Het Genootschap van Hoofdredacteuren en  ROOS (Stichting Regionale Omroepen Overleg en Samenwerking) onder hun leden hebben gehouden.

 

1. Inventarisatie NVJ-meldpunt C2000 tc "1. Inventarisatie NVJ-meldpunt C2000 " \l 3

 

Groningentc "Groningen"

Pers wordt nauwelijks actief geïnformeerd. Alarmering geschiedt mondjesmaat, selectief en op te laat moment. Klachten hierover bij regiopolitie halen niets uit.  tc "Pers wordt nauwelijks actief ge?nformeerd, persalarm nagenoeg ten grave gedragen. Mondjesmaat, selectief en op te laat moment wordt pers gealarmeerd. Klachten hierover bij regiopolitie halen niets uit.  " \l 2

 

Friesland tc "Friesland " \l 3

Persalarm werkt niet goed, onder meer omdat de meldkamer niet meer vermeldt waarvoor hun ambulance uitrukt, en niet wordt vermeld waar naar toe.
 

Rotterdam/Rijnmond tc "Rotterdam/Rijnmond " \l 3

Grote zorg van freelance fotografen voor de toekomst als C2000 is ingevoerd.

Hoewel C2000 nog niet is ingevoerd, veel klachten over voorlichters. Persalarmering komt altijd te laat. Bij de brandweer ligt dat wat anders, die volgens andere criteria werkt.

Midden- en grootalarm blijft uit.

Zuid-Holland Zuid tc "Zuid-Holland Zuid " \l 3

Bemiddeling vanuit het bureau voorlichting van de politie ZHZ gaat stroef. Journalisten doen diverse pogingen om met politiekorps in gesprek te treden over alarmering na C2000. 
 

Persalarm gemist:

31 december – uitslaande brand boerderij met rieten dak in Goudriaan. De voorlichter zegt nu juist in dienstovergang te zitten en nog na te denken over een persalarm. Het alarm volgt als de brand geblust is.

Fotograaf komt voorlichter bij een boerderijbrand tegen die terloops een brand in een dierenwinkel in Gorinchem meldt waarbij alle beestjes zijn omgekomen. De voorlichter meldt over de late mededeling het niet eerder gehoord te hebben omdat hij bij een “ander fikkie” stond.

Hollands Midden tc "Hollands Midden " \l 3

Een van grootste opdrachtgevers van freelance fotograaf, Leids Dagblad, wordt sporadisch gebeld voor persalarm. Op eigen initiatief of in vervolg op persalarm zet politie fotograaf ter plaatse op onmogelijke plek om nog te kunnen fotograferen. Ondanks gesprekken van hoofdredacteur met politievoorlichting blijven de klachten.

Persalarm gemist:
Voortdurend blijkt dat alarm doorkomt als de calamiteiten/ongevallen voorbij zijn.

Schiphol 

Persalarm gemist:

Ploeg van het NOS-journaal drie uur lang door voorlichters aan het lijntje gehouden dat er geen brand van ernstige aard zou zijn, terwijl later bleek dat er al meer dan tien mensen bij het cellencomplex waren omgekomen.

Zuid-Oost Brabant tc "Zuid- Oost Brabant " \l 3

Rode en gele kaartsysteem met risico van uitsluiting persalarm is van de baan. Wel blijven hulpdiensten geld vragen voor het persalarmeringssysteem dat gedeeltelijk wordt uitbesteed aan de centrale van de Verenigde Verzekeraars. De verklaring daarvoor luidt dat de kosten die de hulpdiensten voor deze systematiek moeten maken binnen de begroting moeten blijven. Die worden dus op de media verhaald. Het is niet bespreekbaar dat, tegen de achtergrond dat communicatie met publiek en media van belang is, er intern geld wordt gezocht om dat alarmeringssysteem te betalen.

Zolang het contract dat in vergoeding voorziet niet ondertekend wordt blijft de journalist verstoken van informatie uit de regio. Hart van Holland ziet dit als groot probleem omdat calamiteiten in hun uitzendingen dagelijks aan de orde zijn. Niet de journalisten maar de voorlichters bepalen wat nieuws is. Betalen voor informatie druist in tegen journalistieke principes.

Persalarm gemist:

Spookrijdende 77-jarige vrouw komt nadat ze eerder in aanrijding was gekomen met een automobilist uit Hellevoetsluis frontaal in aanrijding met een auto bestuurd door een vrouw uit Veghel. 77-jarige vrouw op slag dood, de vrouw uit Veghel bezwijkt een dag later aan de verwondingen, de vrouw uit Hellevoetsluis is voor onderzoek naar het ziekenhuis in Oss overgebracht. De weg richting Eindhoven is 2 1/2  uur afgesloten geweest.

Midden- en West-Brabant tc "Midden en West Brabant " \l 3

De kosten voor een freelance fotograaf, die tussen twee regio’s in zit zijn behoorlijk hoog. Het zou neerkomen op 2 x E 250. Over diverse incidenten, zoals bommeldingen, komt geen persalarm door, bij branden komt het persalarm 2,5 uur na de melding als de brandweer al aan het inpakken is. Fotograaf loopt inkomsten mis omdat hij zo geen foto’s kan maken.

Persalarm gemist:

Er zit te veel tijd tussen melding en persalarm, de fotograaf ziet vaak bij aankomst ter plekke de takelwagen al weg rijden. Kleine meldingen komen niet door. Zag het als censuur dat bij het signaleren van een verdacht pakketje in een straat die daarvoor werd ontruimd, om 03.15 uur persalarm werd gegeven terwijl de straat om 03.00 uur al weer was vrijgegeven.

December - ongeval met drie zwaargewonden. Na enige agenten te hebben aangesproken dat er persalarm dient te worden gegeven, was de mededeling dat dit door de OVD gedaan moet worden, maar dat die wel andere zaken te doen heeft.

Gooi- en Vechtstreek

Persalarm gemist:

 

Naarden, Gooimeer-water, 16 juli 2004 – Fuiken in beslag genomen.

De waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten heeft een flink aantal fuiken opgedregd uit het Gooimeer-water in Naarden

Dit is het laatste stroperijbericht, terwijl dat op de Randmeren zeer ernstig vormen aannam. Er is zelfs een speciaal politie stroperijteam voor in het leven geroepen.

Hilversum, 24 juli 2004 – Twee verdachten aangehouden voor bedreiging en bezit brandbom. Persbericht komt 4 dagen later.

Hilversum Op 22 juli en 24 juli 2004 heeft de politie Gooi en Vechtstreek in totaal vier mannen aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij een steekpartij op vrijdag 16 juli aan de Bestevaer in Huizen. Persbericht  komt 6 dagen later.

5 augustus 2004 - niets op politieberichten. Onderstaand bericht verschijnt in Gooi- en Eemlander:  “Een kogel door de woonkamer De rust in de Vingboonsstraat in Hilversum-Noord is sinds maandagmorgen kwart voor elf behoorlijk verstoord.”

Augustus 2004 - Weesp, Amsterdam-Rijnkanaal

Aanvaring met materiële schade. Binnenvaartschip, geladen met dieselolie, raakt ter hoogte van de brug van de Gooilandsweg uit koers en komt in botsing met een damwand. 180.000 liter diesel lekt weg in een kanaal.

Vanwege opening nieuwe pand van politie in Loosdrecht heeft de politie de 6e augustus 2004 geen tijd om vragen over Tankerongeluk te beantwoorden.

September 2004- Tijdens storm stranden schepen aan de lopende band op de Randmeren. Ambulance- broeders opperen “door C 2000 zouden we geen last meer hebben van journalisten”.

Letterlijk bericht van voorlichting wordt verspreid: Kennelijk moet er fiks geoefend worden in Gooi en Vechtstree

Weesp, Hoogstraat, 16 september 2004 - Brand Politieauto’s                         

Evenals bij alle andere politieautobranden wordt er niet gealarmeerd

Hilversum, 25 september 2004 - vrouw aangetroffen met meerdere steekwonden.  De vrouw, een 18 jarige Hilversumse, is in kritieke toestand overgebracht naar het UMC Gooi en Vechtstreek. Straat waar de calamiteit plaatsvond is tijdelijk afgesloten geweest.

Hilversum, 5 oktober 2004

Twee mannen in het bezit van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp komen via de achterzijde de winkel binnen. De vijf medewerkers van de supermarkt werden gedwongen te gaan liggen en zijn vastgebonden. Persbericht komt een dag later.

Huizen – In de nacht van 5 op 6 november 2004 zijn twee inwoners van Huizen, respectievelijk 19 en 25 jaar oud, aangehouden op verdenking van voorbereiding van brandstichting van de An-Nasr moskee in Huizen. Persbericht komt twee dagen later.

Laren, A1, 21 november 2004
Een 38-jarige Hilversummer en een 43-jarige vrouw uit Almere reden op één motor over de A1 richting Amersfoort. De motorrijder en zijn passagier gingen door nog onbekende oorzaak onderuit en kwamen tegen de vangrail terecht. De vrouw is ter plaatse overleden. De Hilversummer is met de ambulance zwaargewond overgebracht naar het UMC. Een traumaheli en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. De hoofdrijbaan is tijdelijk afgesloten geweest.

De Gooi- en Eemlander en de Gooi- en Eembode worden wel gebeld door persvoorlichting politie, de freelance fotograaf niet.

December 2004 Gooi- en Eemlander doet oproep aan burgers in krant om ongeregeldheden te melden in oudejaarsnacht aangezien de politie niets mededeelt

December 2004 Grote vechtpartijen en steekpartijen in Bussum in horeca stil gehouden door politie onder noemer ‘slecht voor horeca’. Gooi- en Eemlander schrijft er een column over.

September 2005  Bussum Grote brand na explosie in de Poststraat 11.

14 februari 2005 Aanrijding, bromfiets onder trein.

Persvoorlichting politie belt wel Gooi- en Eemlander. Anderen worden niet gewaarschuwd.

20 maart 2005 Schietincident / ontvoering Stichtse strand met rechercheonderzoek.

Persvoorlichting politie weigert informatie te geven over het incident.

24 maart 2005 Politieautobranden Loosdrecht.

10 maart 2005 Politie Gooi- en Vechtstreek zoekt met een rechercheteam samen met recherche en drie duikers van het korps landelijke politiediensten naar twee uit Naarden vermiste vrouwen. Fotograaf wordt gehinderd bij zijn werkzaamheden

12 maart 2005 Ernstige wateroverlast verkeershinder door noodweer. Geen alarmering.

26 september 2005 Grote Brand Flevolaan Weesp. Geen alarmering

24 november 2005 - Dodelijk ongeval

30 september - Man poogt zelfdoder te redden, komt zelf onder de trein en om het leven.

22 november 2005 - Op parkeerplaats van een school voor slechtziende en blinde kinderen in Huizen ontploft een taxibusje om 15.00 uur. Chauffeur raakt ernstig gewond. Op het moment van de ontploffing staan ongeveer 30 busjes te wachten op tachtig leerlingen. Auto’s in de omgeving raakten beschadigd, de school niet.

Maart  2005 – Fietser ’s nachts zeer ernstig geschept; politie voorlichting weet van niets.

 

April – Politie had geen tijd voor alarmering. Familiedrama waarbij vader vrouw en drie kinderen van het leven beneemt en daarna zichzelf. Op het moment dat pers was opgetrommeld voor een persconferentie bleek brandweer in het pand nog met ontruiming van slachtoffers bezig.

 

23 november 2005 - Drie kinderen worden van de fiets gereden waarna de auto huis binnenrijdt. Politie alarmeert enkelen, ongeveer 50 minuten na ongeluk.

December – Stoffelijk overschot aangetroffen onder klaslokaal bij sloopwerkzaamheden van een school in Hilversum. Er mag niet worden gefotografeerd.

 

17 maart 2005 - Twee inwoners van Huizen worden zwaar mishandeld door groep Marokkanen. Grote vechtpartij in Huizen, stil gehouden. Slachtoffer is zelf naar Gooi- en Eemlander gegaan.   

 

Juli – agent in het Gooi geschorst wegens seksuele intimidatie. Freelance journalist ontvangt hierover persbericht nadat het al in de kranten heeft gestaan.

December 2005 Afgelopen weken aantal boten gezonken door stukvriezen waterleidingen Uit brandweeralarmering was niet op te maken of er nog mensen in de boot zaten. Politie heeft ook later niets gemeld. (Grens Gooi en Vechtstreek / Utrecht.)

24 januari 2006 – politie rolde 11.00 uur wietplantages op in een straat in Hilversum. Pas om 17.30 uur kwam daarover een persbericht.
De politie daar heeft beloofd een soort persalarm in te stellen. Tot nu toe
zijn journalisten drie keer door hen gepiept, waarvan een keer voor een afgebrand restaurant afgebrand en twee keer voor luttele voorvallen. Politie kan dus geen goede inschatting maken, waardoor journalisten nieuws missen.

Algemeen:

Gooi en Vechtstreek, grote meerderheid van journalisten wordt niet, sommigen incidenteel gealarmeerd Meerdere keren werd alarmeringssysteem beloofd en gesprekken met de pers over knelpunten. Zelfs zwart op wit, maar niet gebeurd.

Duidelijk gemis van kleine dingen die een maatschappelijk belang hebben en diversiteit in het nieuws brengen.

Er wordt vaak te laat gealarmeerd en grote calamiteiten worden vergeten. Van gestructureerde alarmering is geen sprake.

Reden om niet te alarmeren in Gooi- en Vechtstreek is naar zeggen van politie dat er voor een goed systeem geen geld is en er te weinig mensen beschikbaar zijn om te bellen; branden horen bij brandweer en niet bij de politie. De politie verwacht 1 of  2 keer per maand  te alarmeren. Er wordt niet eerder gealarmeerd zolang de slachtoffers niet zijn afgevoerd, voordat de familie is ingelicht, of zolang er bloederige taferelen zijn. Het OM en de Technische recherche moeten er geen probleem mee hebben. Zo luiden de criteria van voorlichting Gooi- en Vechtstreek

Voorbeeld van incident dat in de scannertijd kon worden gevolgd:

Politie pakt op zeer ruwe wijze dronken schipper op die twee kleine aanvaringen maakt met een tanker nabij een woonwijk. De tanker, gevuld met damp van een lichtontvlambare stof de restlading, vaart een andere geladen tanker aan en ramt even later de kant om daarna stuurloos het kanaal op te komen. Een derde tanker (geladen) duwt het stuurloze schip naar de kant. In deze zeer onveilige situatie was er na de aanvaring ca. 9 miljoen liter ontvlambare stof op enkele honderden meters van een woonwijk. Drank is/was naar verluidt bij sommige tankrederijen vanwege het zware werk voor tankerschippers een probleem. Het artikel over dit incident had als gevolg dat de waterpolitie de controle op drankgebruik verscherpte. De fotograaf was bij het incident niet welkom, en werd in zijn werk gehinderd.

Regiopolitie Flevoland tc "Regiopolitie Flevoland " \l 3

Persalarm gemist:

 

November – ondanks het extreme winterweer, wateroverlast en sneeuw geen persalarm van politie Flevoland, Eemland, Vecht en Venen.

 

November – gebouw in brand in Biddinghuizen. Tijdsverschil tussen alarmering en persalarmering via sms meer dan een kwartier na alarmering hulpdiensten..

November – ongeval met letsel in Emmeloord: persalarmering 40 minuten na alarmering brandweer

 

Algemeen

Flevoland, regelmatig alarm gratis per SMS. Plaatsnamen worden soms voor de regionale pers vergeten.

Niet mogelijk alleen maritieme en haven zaken op en om het water te horen, moet alle alarmering aanhoren

 

Limburg Zuid tc "Limburg Zuid " \l 3

Persalarm gemist:

Maart - omvallen hijskraan Schinnen met een gewonde tot gevolg; ook niet achteraf door politie gemeld.

Maart - Motorrijder omgekomen bij Maastricht. Geen media-alarm; bericht politie achteraf.

April - inval woonwagenmap Geleen, vijf arrestaties. Geen media-alarm; politie Limburg Zuid lange tijd onbereikbaar.

April - vrouw omgekomen bij brand in Nijswiller. Geen media-alarm voorlichter brandweer onbereikbaar.

Mei -  verkeersongeval A76 met een dode en vijf gewonden

Mei – stoffelijk overschot gevonden in natuurgebied bij Heerlen. Politie berichtte hierover pas dag later in reguliere politieberichten per mail.

Mei - fotograaf raakt ernstig verwond bij hotel waar president Bush overnachtte.

Mei - arrestatie van zes activisten bij hotel waar president Bush overnachtte. Politie Limburg Zuid heeft meer dan uur nodig om bericht te bevestigen.

Mei - 10-jarig kind in Maastricht vermist, grote zoekactie politie. Kind werd rond middernacht bij buren teruggevonden. Voorlichting was wel door meldkamer op de hoogte gesteld.

Mei - dodelijk ongeval Munstergeleen.

Mei - vrachtauto met zoutzuur rijdt zich klem onder viaduct A2 bij Grondveld.

Rellen in Maastricht na ontruiming van een kunstfeest in nacht van 20 op 21 mei; door politie ten onrechte aangezien voor een illegale houseparty.

In nacht van 24 op 25 mei: rellen kermis Geleen. Politie roep assistentie op om kermisexploitanten te weerstaan die agenten aanvallen. Arrestaties volgen.

Juni - man komt om het leven bij poging hond in de Geul bij Houthem te redden. Noch van politie, noch van brandweer persalarm.

Juni fietser onder vrachtwagen, traumaheli staat erbij.

Juni voorbijganger vindt lijk op industrieterrein bij Venlo. Voorlichting vond persalarm niet nodig omdat technisch onderzoek nog gaande was. 

Juni - Drenkeling in Maas bij Stein. Voorlichter brandweer bleek onbereikbaar. Meldkamer RAC weigert informatie te geven. Pers zou meldkamer niet mogen bellen.

Juni - groepen Marokkanen richten grootschalig vernielingen aan na wedstrijd Marokko-Nigeria in Kerkrade, onder meer bij tankstations langs de A2.

Juni - spookrijdster veroorzaakt ernstig ongeval op A2.

Juni - zwaargewonde bij ernstig ongeval in Schinveld. Traumaheli ter plekke. Door Duitse en Nederlandse hulpdiensten uit auto gehaald.

Juli - appartement in Beatrixstraat Landgraaf uitgebrand. Omwonenden geëvacueerd. Bleek brandstichting te zijn.

Juli - brand bij betonbedrijf in Heerlen. Het gebouw kan als verloren worden beschouwd. Politie gaat uit van brandstichting.

Juli - groot gaslek in Kerkrade.

Juli - brand in studentenhuis, dat geen vergunning had, in Maastricht.

Juli - politie rolt hennepplantage op in Maastricht; 8500 planten bleken onvoldoende voor persalarm.

Nacht van 29 op 30 juli noodweer Limburg. Veel wateroverlast. Drenkeling te Maastricht kon ternauwernood worden gered. Geen persalarm, geen informatie van drukbezette meldkamers. Onmogelijk om van politie (voorlichting heeft ‘s nachts de telefoon uitstaan) of brandweer (meldkamer heeft het te druk) informatie te krijgen.

Augustus - brand verwoest sporthal CIOS in Sittard. Geen persalarm en zelfs geen bericht achteraf. Impact voor sportwereld blijkt wel ernstig genoeg om  de burgemeester uit bed te bellen.

14 en 15 augustus - anderhalve dag woedde een grote brand op industrieterrein in Brunssum bij twee afvalverwerkers. Vuur door korpsen uit heel Zuid- en Midden-Limburg bestreden, met assistentie van brandweer van Navo-Basis Geilenkirchen. Piketvoorlichter liep mee in heuvellandvierdaagse en kon pas ter plaatse zijn om 18.00 uur bij de brand die om 08.30 uur was begonnen. Later werd persbericht uitgestuurd naar L1.

November - brand in kinderboerderij, diverse dieren komen om. Veel leed bij gehandicapte bezoekertjes.

19 november - zware aanrijding van drie wagens in Kerkrade. Inspecteur van dienst trok tegen cameramensen en fotografen van leer dat hij de apparatuur in beslag zou nemen als er opnames zouden worden gemaakt zolang  slachtoffer niet in de ambulance lag.

November - vijf paarden zijn uit een weiland in het moeras/drijfzand gelopen. Brandweer is uren bezig paarden uit het drijfzand te redden.

November - veel ongelukken en ongerief tengevolge van extreme sneeuwval. A2 vastgelopen. Politie heeft loonwerkers in moeten schakelen om met tractoren de snelweg vrij te maken. Voorlichters hadden naar zeggen geen tijd om media  te alarmeren.

Journalist ontvangt bericht: voorlichting politie is met directe ingang tussen 23 uur avonds en 07.30 uur ’s morgens voortaan niet meer bereikbaar. De woordvoerder meldt dat deze maatregel is genomen omdat er prioriteiten moeten worden gesteld.

November - melding om 20.13 uur dat een verwarde man gaskraan heeft opengedraaid in zijn woning. De bewoners van de flat worden door politie en brandweer geëvacueerd. Tientallen mensen staan op straat te kleumen in afwachting van de monteurs van Essent. Fotograaf krijgt rond 21.00 uur dit bericht van tipgever. Bij navraag voorlichter blijkt die niet te weten wat er aan de hand is, maar dat hij eerst zelf poolshoogte gaat nemen. Tijdverlies, bij aankomst van de fotograaf ter plekke blijkt iedereen al weer in de woning te zitten.

2 op 3 juni brand in Vaals. Wél perslarm, maar de journalisten en fotografen moesten buiten de afzetting blijven die te ver van de brand was om er beeld van te maken. Pas toen de brand nagenoeg uit was, mochten zij er bij. Het bleek om een brand in een woning te gaan zonder dat er direct sprake was van gevaar voor journalisten en anderen.

December - grote brand industrieterrein Born. Op vertoon perskaart was eerste afzetting geen probleem. Bij de tweede tegengehouden met als reden ontploffingsgevaar. Na twee uur kwam een brandweervoorlichter, voorzien van brandweerkleding met het opschrift brandweer-fotograaf. Zonder helm en adembescherming mocht hij de afzetting passeren. Is ook voorgekomen in Maastricht en Brunssum.

 Limburg Noord tc " Limburg Noord " \l 3

 

Persalarm gemist:

Maart -gaslek in Nederweert. Evacuatie van acht bedrijven industrieterrein, 80 personeelsleden, plus woonhuis met drie bewoners duurde anderhalf uur. Na afloop gebeld door voorlichtster Nederweert dat het “probleem was opgelost”. Bleek dat vuilniswagen van Gansewinkel verdeelstation midden op het industrieterrein omver gereden had. Acht bar druk.

April - Massale rellen tussen Turken en Lonsdalers Venray. Geen media-alarm terwijl er wel ME was ingezet, wat de politie in eerste instantie ontkent.

April - Dodelijk ongeval Vlodrop. Voorlichtster zei wel door meldkamer te zijn gebeld, maar had “vergeten”  media-alarm te geven.

April - Grootscheepse zoektocht in bossen bij Baexem naar “vermiste” met inzet van honden en helikopter. Voorlichter politie weigert informatie te geven onder mom van: dit is niks voor jullie, gewoon iemand die overspannen en zoek is”. Volgens onbevestigde berichten van politie blijkt de teruggevonden vermiste een agent van politie te zijn.

Mei - motorrijder dodelijk verongelukt in Weert. Melding via website politie achteraf.

Mei brand verwoest café in Posterholt. Geen persalarm brandweer

Mei - verdacht poeder gevonden; bedrijf op industrieterrein Roerstreek ontruimd. Pas achteraf bekendgemaakt. 24 mei 06.15 uur groot gaslek in Venray na verzakking straat; enkele tientallen mensen geëvacueerd. Per mail gemeente om 10.00 uur 10 uur bekend gemaakt dat probleem is opgelost.

Mei - man op camping geplet onder vallende stalen platen.

Mei -  scheepsbrand in Maasbracht.

Mei - felle uitslaande brand in opslag palletboxen.

Juni - Brandstichting in St.Jozefkerk Tegelen. Geen persalarm door Sector Veiligheid Noord en Midden-Limburg (brandweer)

Juni - zeer grote brand in machinefabriek in Horst . Sector Veiligheid Midden-  en Noord-Limburg onbereikbaar; stuurde wel piketvoorlichter ter plaatse die geen ervaring met media had.

Juli - spookrijder richt ravage aan op A67, twee gewonden.

Juli - politie schiet man neer bij ziekenhuis in Venlo. Man had vlak daarvoor prostitué ernstig mishandeld. Justitie kwam pas ruim 12 uur later met kort bericht.

Juli - EOC maakt verdachte koffer met foto Mohammed B. in Belfeld onschadelijk. Voorlichter wil nieuws niet actief naar buiten brengen, justitie zou dit geheim willen houden.

Juli - groot jacht uitgebrand in jachthaven Maasbracht. Voorlichter wist niet hoe het moest met persalarm.

Juli - brand in woning achter café.

Ondanks toezegging na talloze missers en daarop volgende gesprekken met de Sector Veiligheid Midden en  Noord-Limburg geeft brandweer geen persalarm:

Utrecht tc "Utrecht " \l 3

Persalarm gemist:

10 juni Calamiteiten Neutronenweg. Omgeving afgesloten. Ondanks papieren en smeekbeden niet toegelaten. Agent reageert sarcastisch naar journalisten.

December 1 en 3 december 2005

Breukelen en Maarsen ernstige scheepvaart aanvaringen. Geen letsel. Wel twee schepen aan de ketting. Politie weet van niets, ook geen persbericht

Internetfotograaf hoort te laat van incidenten. Sitebezoekers kunnen laatste nieuws niet meer ontvangen.

Algemeen

Bij de politie Utrecht blijkt het onmogelijk te zijn om de pers een relevant deel van de berichtgeving te melden. Fotograaf die specialisatie in maritieme zaken heeft, is gedwongen alle berichtgeving te ontvangen.

Utrecht alarmeert via telefoonbandje. Slecht en weinig, geen regelmaat en continuïteit in het systeem. Voor een half jaar 40 euro.

Door de invoering van C2000 kunnen journalisten niet meer ‘meeluisteren’. Zo kan niet meer worden gecontroleerd of zaken worden verzwegen. Ervaring met persalarm tot nu toe niet positief. Journalisten moeten het stellen met summiere berichtgeving. Voorlichters werken niet in het weekend, tenzij er grote calamiteiten zijn  De maandagochtend erna komen zij pas met oude informatie naar buiten. Voorlichters kunnen geen goede afweging maken. Een analyse van de persberichten leert dat veel kwesties niet naar buiten komen. Ook zaken die gewoon openbaar zijn. Actieve journalisten zullen achter politie-auto’s met zwaailicht en sirenes aan gaan rijden

Fotojournalist ziet omzet dalen. Niet alleen dat C2000 niet meer kan worden afgeluisterd, maar politie aanwezig bij een incident wil ter plaatse geen mededelingen doen. Fotojournalisten worden in hun werk belemmerd. Als journalist valt er niets te controleren, ook de burger verliest controle.

Freelance fotograaf ziet invoering van C2000 als een grote inkomstenderving voor hem en collega’s. Niet alleen dat hij van informatie verstoken blijft als er een calamiteit uitbreekt, maar ook het uitblijven van de informatie gedurende een incident maakt dat hij minder alert kan reageren. Na de scanner die 24 uur per dag aanstond, is er nagenoeg van informeren geen sprake. Hij kan het zich feitelijk niet veroorloven zich op persalarm tegen betaling te abonneren, terwijl het een systeem is dat niet voldoet. Tussen de eerste melding en persalarmering zit  teveel tijd.

 

2. Inventarisatie Genootschap van Hoodredacteuren  Inventarisatie klachten door het Genootschap van Hoodredacteuren "

 

Het Genootschap van Hoofdredacteuren heeft een informatieronde gehouden langs diverse krantenredacties. Daaruit blijkt dat er grote ontevredenheid heerst onder redacties die ervaring hebben met persalarmering. Met name bij regionale kranten wordt de verslaggeving van voor C2000 ernstig verstoord. Steeds vaker vragen ook lezers naar nieuws dat zij in de krant hebben gemist; zij vernemen dat veel later of op een andere manier. Dat holt de functie van het regionale medium uit.

Bij de informatieronde is de regio Limburg, waar C2000 het langste is ingevoerd,  eruit gesprongen als regio met de grootste problemen. Persalarmering blijft uit, voorlichters bepalen wat nieuws is. Zo is het voorgekomen dat een verkrachtingszaak niet naar buiten kwam. Daar kwamen journalisten achter toen er al een juridische procedure liep. De man in kwestie bleek al zo’n tien verkrachtingen in de regio op zijn geweten te hebben. De reden die politie noemde voor uitblijven van persalarm kwam er op neer dat journalisten met hun berichtgeving onrust veroorzaken.

De indruk bestaat dat de pers over nog geen 20% van de incidenten wordt gealarmeerd. In welke mate persalarm werkelijk wordt gemist, kan een journalist niet precies zeggen. Wat niet weet dat niet deert, maar vaak genoeg blijkt er achteraf dat er gebeurtenissen hebben gespeeld die van belang zijn om over te worden bericht.

Conclusie van het Genootschap:

-         Media worden door politie slecht gealarmeerd, niet of te laat

-         daardoor ontstaat bestuurlijk instrument bij politie

-         de voorlichter heeft daar bepalende rol bij.

 

3.      Inventarisatie ROOS

 

De instanties bepalen wat wel en niet gecommuniceerd wordt. Dat maakt de regionale

omroepen afhankelijk.

De instanties bepalen het moment van communicatie, waardoor, met name               

cameramensen, vaker te laat zijn voor het moment suprème.

De publieke zenders zijn ook rampenzender en het is dus van belang snel te weten wat er                                  waar speelt.

In sommige regio's (onder meer Oost-Brabant en Midden- en West Brabant) moet worden betaald worden voor de alarmering die i.o.v. de hulpdiensten wordt uitgevoerd door een commercieel bedrijf. Principieel deugt het niet dat de media moeten betalen voor belangrijke informatie van openbare diensten.

Een eenduidig signaleringssysteem is nodig om kijkers/ luisteraars overal op een goede manier te informeren en om te voorkomen dat hierin verschillen ontstaan per politiekorps.

 

Journalisten dreigen te weinig informatie te krijgen voor onafhankelijke, kritische berichtgeving, om de overheid goed te volgen en waar nodig te bekritiseren zoals in een democratie past.

 

Ernstig is dat vanaf C2000 geen trends meer kunnen worden gesignaleerd en informatie ontbreekt om de overheid te controleren.

 

Voorbeelden:

Stadsdeelvoorzitters in Amsterdam-West trokken vorig jaar aan de bel omdat
er te weinig agenten in West zouden zijn, wat door burgemeester Cohen werd ontkend.
Scannerluisteraars horen regelmatig dat agenten bijvoorbeeld van het bureau De Ruijterweg naar Osdorp worden gestuurd (naar de andere kant van het district), omdat daar geen collega in de buurt is. Soms gaat het zelfs om reanimaties waarbij binnen enkele minuten iemand moet zijn; dat lukt dan niet.
 
In een gedeelte van Slotervaart is de druk op de politie groot. De politie brengt zelf niet naar buiten dat voor hen, zoals in een gedeelte van Slotervaart/Amsterdam, er voor hen nauwelijks
meer te werken valt. Als politie iemand probeert aan te houden duiken er tientallen jongeren op die proberen de aanhouding te voorkomen en de ruiten van de politie-auto's intikken.

Vanaf de invoering van C2000, zomer 2006, zullen journalisten en dus de samenleving van deze informatie verstoken blijven.

 
 

Mail uw klachten naar:
C2000@nvj.nl

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1