VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rechtshulp                                       

Als NVJ-lid heb je recht op individuele juridische belangenbehartiging. Je kunt bij NVJ Advocaten & Juristen terecht voor alles wat met uw journalistieke werk en inkomen te maken heeft, zoals:

  • Incassoproblemen 
  • Auteursrechtschendingen 
  • Vordering uit hoofde van niet-naleving overeenkomst
  • Procedures sociale zekerheid
  • Juridische geschillen met de belastingdienst
  • Conflicten over honorering

Spreekuur Advocaten & Juristen van de NVJ
dagelijks van 09.00 12.30 uur en van 13.30 17.00 uur.
Tel. 020-6766771
Email: juridisch@nvj.nl