VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mag dat zomaar?                

Bezwaar tegen plaatsen foto

Als freelance-fotograaf heb ik een foto gemaakt, waarop duidelijk herkenbaar een persoon is afgebeeld. Deze foto wordt vervolgens gepubliceerd. Kan de geportretteerde zich verzetten tegen publicatie?

De Auteurswet maakt onderscheid tussen foto's die in opdracht van een geportretteerde zijn gemaakt, en foto's zonder dergelijke opdracht.
In het eerste geval mag de fotograaf de foto niet openbaar maken, zonder de toestemming van de persoon die is afgebeeld. Indien de geportretteerde is overleden, dient de fotograaf toestemming te verkrijgen van de nabestaanden, tot tien jaar na het overlijden.

In het tweede geval, bij foto's die niet op initiatief van de geportretteerde zijn gemaakt, geldt een andere regeling. De fotograaf hoeft de geportretteerde niet om toestemming te vragen alvorens hij tot publicatie overgaat. Maar een fotograaf mag de foto nŪet publiceren als de geportretteerde - of nabestaande(n) - een 'redelijk belang' heeft om zich tegen de publicatie te verzetten.

Uit de rechtspraak blijkt, dat deze wettelijke norm onderverdeeld kan worden in twee hoofdcategorieŽn: het morele belang en het commerciŽle belang van de geportretteerde.
Bij een moreel belang geldt de respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (privacy). Een voorbeeld is een artikel over criminaliteit, waarbij een foto van een aantal jongeren - geen criminelen - wordt geplaatst.
Bij commercieel belang gaat het vaak om publicaties, waarvoor de afgebeelde persoon zelf geld had kunnen vragen. Zoals foto's van voetballers die worden gebruikt in reclamecampagnes.

Als de geportretteerde toestemming heeft gegeven tot de openbaarmaking, dan is de publicatie geoorloofd en komt de vraag van het 'redelijk belang' niet meer aan de orde.

Vragen?
Mail naar: freelancersadvies@nvj.nl