VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mag dat zomaar?        

BTW heffen?

Ik ben freelance journalist en mijn opdrachtgever weigert mijn rekening te betalen omdat ik BTW reken. Ik wil graag BTW heffen omdat ik daar belastingvoordeel van heb. Mag dat zomaar?

BTW geldt niet voor journalistiek werk, wel voor foto's en wel voor commercieel of tekstwerk (brochures, jaarverslagen etc.). Je kunt dus niet zelf bepalen of je BTW heft: BTW moet betaald worden, tenzij er een vrijstelling is (zoals voor journalistiek werk). Er is wel een grijs gebied, bijvoorbeeld ten aanzien van de grens tussen journalistiek en commercieel werk. Klassiek voorbeeld is het jaarverslag: in principe is dit commercieel werk, dus dient BTW geheven te worden. Indien echter de freelancer opdracht heeft gekregen om een aantal mensen te interviewen voor het jaarverslag en daar journalistieke vrijheid in behoudt, is er weer sprake van journalistiek werk.

BTW-heffing is altijd in elk geval kostenneutraal omdat je slechts doorgeefluik bent van opdrachtgever naar belasting. Het voordeel is echter dat je zelf betaalde BTW kunt aftrekken van het bedrag dat je moet betalen: slechts het saldo hoeft te worden afgedragen. Het gaat dan om betaalde BTW over het zakelijke deel: papier, fotorolletjes, pennen, computer etc.
Indien je slechts over een deel van je inkomsten BTW heft (bijvoorbeeld over 10%), dan kan je ook slechts een deel van de zakelijk betaalde BTW (in dit geval dan 10%) verrekenen.
Een tweede voordeel is de kleine ondernemersregeling: indien het af te dragen saldo minder bedraagt dan 1883,-- op jaarbasis, hoeft dit niet te worden betaald. De belasting vindt dit een te klein bedrag om te innen. Kortom: BTW-heffen kan geld opleveren.
Het nadeel is dat de boekhouding iets meer werk geeft en dat sommige opdrachtgevers bezwaar hebben tegen het betalen van BTW, indien zij dit zelf niet kunnen verrekenen met de belasting. Het gaat dan vooral om stichtingen en verenigingen. Overigens is het een oneigenlijk argument: voor alle andere diensten wordt door hen net zo goed BTW betaald.
De vrijstelling voor journalistiek werk zal ooit worden opgeheven als gevolg van een Europese richtlijn. Dit zal nog wel even duren

Vragen?
Mail naar: freelancersadvies@nvj.nl