VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mag dat zomaar?          

Auteursrechtschending

Ik heb als freelancer voor een krant een uitgebreid artikel geschreven over de komende verkiezingen. Een kennis van mij maakte mij er op attent, dat dit artikel volledig op een website is geplaatst, samen met andere artikelen over hetzelfde onderwerp. Deze website heeft niets met de krant te maken. Mag dat zomaar?

Nee, dat mag niet. In dit geval is er sprake van een auteursrechtschending. Als schrijver van het artikel dien je toestemming te geven voor iedere publicatie daarvan. Tevens kun je dan onderhandelen over het af te spreken honorarium. Ook zou je toestemming kunnen weigeren bijvoorbeeld wanneer de inhoud van de website je niet aanstaat.
Er bestaan wel uitzinderingen op het auteursrecht, in het kader van de 'free flow of information'. Zo is geen sprake van auteursrechtschending bij nieuwsberichten en gemengde berichten over actuele economische, politieke en godsdienstige onderwerpen. De overnemer kan dan volstaan met bronvermelding. Het is overigens discutabel of dit ook geldt voor overneming via internet. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat beschouwingen, reportages en uitgebreide artikelen wel auteursrechtelijk beschermd zijn.
De beste manier om te reageren, is het schrijven van een brief, waarin wordt gewezen op de auteursrechtschending en een vergoeding wordt gevraagd van de geleden schade. Daarbij ligt het voor de hand uit te gaan van het oorspronkelijk met de krant bedongen honorarium, verhoogd met 100% wegens het zonder toestemming overgaan tot publicatie. Uiteraard zou je afhankelijk van de specifieke situatie een lager bedrag kunnen vragen. Tevens kun je eisen dat het artikel van de website wordt verwijderd, zolang er geen toestemming voor publicatie is gegeven.
De NVJ vordert in procedures doorgaans genoemde verhoging, hetgeen door de rechtbank Arnhem in een door de NVJ namens een lid gevoerde procedure is toegekend. Er lopen nog procedures bij het Gerechtshof Amsterdam en de rechtbank Utrecht, waarbij de hoogte van een dergelijke vergoeding nog niet is vastgesteld. Voor fotografen zoeken rechters, voor het bepalen van de schadevergoeding, doorgaans aansluiting bij de richtprijzen fotografie en de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie.

Vragen?
Mail naar: freelancersadvies@nvj.nl