VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mag dat zomaar?            

Zelfstandigenaftrek

Ik werk als zelfstandig journalist gedurende ongeveer 10 uur per week. Ik schrijf voor diverse opdrachtgevers korte bijdragen voor allerlei tijdschriften. De ene week werk ik meer dan de andere week, dat hangt van het aantal opdrachten af. Ik ging er vanuit dat ik als zelfstandige recht zou hebben op een zelfstandigenaftrek, maar een medewerkster van de belastingtelefoon zei dat dat niet zo was. Klopt dat?

Inderdaad is het zo dat in dit geval geen aanspraak gemaakt kan worden op de zelfstandigenaftrek. Daarvoor is onder meer van belang hoeveel tijd er wordt gestopt in de onderneming. In dit geval is dat ongeveer 520 uren per jaar. De belastingdienst stelt als eis dat er minimaal 1.225 uren per jaar aan de onderneming worden besteed. Het is daarom als ondernemer van groot belang, dat deze een nauwkeurige urenadministratie bijhoudt, om aan het einde van het jaar te kunnen beoordelen of aan het genoemde urencriterium is voldaan. Vooral bij journalisten is het vaak zo, dat er de ene week veel meer uren worden besteed aan de onderneming dan de andere keer. 

Verder geldt als eis dat meer dan 50 procent van de totale arbeidstijd aan de onderneming wordt besteed, tenzij u de afgelopen vijf jaar nog geen ondernemer was. Duidelijk zal zijn, dat ook een voorwaarde van het toepassen van de zelfstandigenaftrek is, dat iemand ondernemer is in de ogen van de belastingdienst. Daarbij is van belang of iemand meer dan drie opdrachtgevers heeft; er geen sprake is van een gezagsverhouding met de opdrachtgevers; het doel is winst te behalen; de bedoeling is de onderneming voor langere tijd uit te oefenen; de werkzaamheden voldoende omvang hebben; er een organisatie is van kapitaal (bijvoorbeeld een computer en een bureau) en arbeid; en er ondernemersrisico is. Het is verstandig van tevoren aan de belastingdienst een verklaring arbeidsrelatie (VAR) te vragen, om er zeker van te zijn dat de belastingdienst u als ondernemer beschouwt.

De zelfstandigenaftrek is overigens zeer aantrekkelijk voor ondernemers. De hoogte daarvan is afhankelijk van de winst uit onderneming. Hoe hoger de winst, hoe lager de aftrek. De zelfstandigenaftrek ligt tussen de 6.331 en 3.135.

Vragen?
Mail naar: freelancersadvies@nvj.nl