VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mag dat zomaar?         

Faillisement

Ik heb als freelancer nog betaling tegoed, maar nu is de opdrachtgever failliet. De curator heeft laten weten dat er vermoedelijk niet genoeg geld is om tot betaling over te gaan. Mag dat zomaar?

Bij een faillissement wordt de boedel verdeeld onder de schuldeisers. Dit wordt gedaan door de curator, die er voor moet zorgen dat iedereen zo veel mogelijk uitbetaald krijgt. Alle vorderingen moeten voor de zekerheid opnieuw ingediend worden bij de curator.

Uit de boedel wordt allereerst het salaris van de curator betaald. Indien er erg weinig geld in kas is, kan een faillissement hierdoor meer kosten dan het opbrengt. Dan wordt het faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. De schuldeisers kunnen ieder voor zich proberen om hun vordering ge´ncasseerd te krijgen. Maar dat is vrijwel onmogelijk als het bedrijf wordt gestaakt. Als de opdrachtgever zijn bedrijf voortzet in een andere B.V. kun je de vordering daar niet verhalen omdat de vordering op de oorspronkelijke rechtspersoon (B.V.) betrekking heeft. In dat geval moet je de vordering als verlies boeken.
Als het faillissement wel wordt voortgezet, zijn er schuldeisers die zich niets van het faillissement hoeven aan te trekken. Dit zijn vaak de banken met een vordering uit hypotheek. Indien de inventaris bijvoorbeeld als onderpand voor leningen geldt, kan die ook buiten het faillissement om verkocht worden. Voor het overige gaan bij de verdeling van de boedel de belastingdienst en UWV voor, daarna komen eventuele werknemers (als zij geen salaris hebben ontvangen) en dan pas alle andere schuldeisers, zoals freelancers.
Vaak is er voor deze zogenoemde concurrente schuldeisers niets meer over. Als er nog wel geld in de boedel zit, wordt dit ponds-ponds-gewijs verdeeld. Meestal is dit dan nog maar een klein percentage van de vordering. Soms wordt er een akkoord gesloten door de curator. Hij stelt alle schuldeisers dan voor om genoegen te nemen met een deel van hun vordering. Als de meerderheid hiermee akkoord gaat, zijn ook de schuldeisers die er niets voor voelen, gebonden.

Vragen?
Mail naar: freelancersadvies@nvj.nl