VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mag dat zomaar?          

Aansprakelijkheid

Ik ben freelancer en heb een artikel geschreven over een kandidaat van de Lijst Fortuyn. Dit artikel is gepubliceerd in een landelijk dagblad. Deze kandidaat vindt dat hij hierin beledigd is en stelt mij en de krant aansprakelijk voor onrechtmatige publicatie. Op deze wijze dreig ik beknot te worden in mijn vrije meningsuiting. Bovendien, is het niet zo dat de krant dit gewoon moet regelen? 

Bij onrechtmatige publicatie kan zowel de uitgever als de freelancer of beiden worden aangesproken. In de meeste gevallen is dit de uitgever omdat deze over het algemeen makkelijker is op te sporen. Ook is het vrij zeker dat een uitgever een eventuele schadevergoeding kan betalen en voor een rectificatie kan zorgen. 
Dat gebeurt natuurlijk alleen indien de publicatie inderdaad onrechtmatig is. Bij de beoordeling daarvan vindt een afweging plaats tussen het recht op vrije meningsuiting en het recht op bescherming van eer en goede naam en het recht op privacy.
Hierbij speelt een rol wat de gepubliceerde feiten of verdenkingen zijn, de te verwachten gevolgen van de publicatie, de ernst van de misstand die de publicatie aan de kaak beoogt te stellen, de mate waarin het artikel steun vindt in beschikbaar feitenmateriaal, de toonzetting van het artikel, en of het gestelde op een minder schadelijke manier had kunnen worden gebracht.
Indien de kandidaat van Lijst Fortuyn gelijk zou krijgen, dan moet nog gekeken worden hoe de schadevergoeding tussen de krant en de freelancer verdeeld moet worden. Normaal gesproken geldt een verdeling van 50/50. Indien de freelancer onvoldoende bronnen heeft gecheckt, bestaat echter de kans dat deze voor meer dan vijftig procent aansprakelijk is. Mocht de freelancer echter de krant gewaarschuwd hebben dat het een risicovol artikel was, dan is de krant voor meer dan vijftig procent aansprakelijk. Het beste is om vooraf afspraken te maken over dit soort verdeling van aansprakelijkheid.

Vragen?
Mail naar: freelancersadvies@nvj.nl