VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mag dat zomaar?        

'Als freelance-journalist heb ik een artikel aangeleverd bij de redactie, die vervolgens ingrijpende wijzigingen in mijn tekst heeft aangebracht. Mag dat zomaar? Wat kan ik doen als ongewenste wijzigingen worden aangebracht?'


Zoals bij zo veel juridische vragen, ligt dat er een beetje aan. In beginsel heeft een schrijver het zogenaamde droit au respect; het recht om zich te verzetten tegen wijziging, misvorming, verminking of andere aantasting van zijn stuk. Maar dit recht is niet absoluut. 
Een artikel mag niet zomaar worden veranderd. Maar het verzet daartegen mag niet in strijd zijn met de redelijkheid. Bij een journalistiek stuk is deze redelijkheidstoets vaak eenvoudiger uit te voeren dan bij werken van kunst en fictie. Ingrijpende wijzigingen zijn niet toelaatbaar, maar tegen verbetering van taalfouten of inhoudelijke fouten of vervanging van verouderde cijfers door nieuwe, kan een journalist zich niet redelijkerwijs verzetten. 
Tegen een verandering van een tekst die zo ver gaat, dat er sprake is van verminking of vervorming daarvan, kan de auteur zich altijd verzetten. Hij moet dan wel aantonen, dat de misvorming nadeel zou kunnen toebrengen aan zijn eer of goede naam.
Merkt de journalist de wijziging op voordat het stuk is geplaatst, dan is het verstandig contact op te nemen met de hoofdredacteur en te trachten in overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Blijkt dit laatste niet mogelijk, dan kan de journalist zijn toestemming aan publicatie onthouden. In dat geval moet de afnemer wel betalen voor het geleverde stuk. Dit is overigens ook zo geregeld in de Algemene Voorwaarden van de sectie freelance journalisten van de NVJ en in veel redactiestatuten is een regeling over wijzigingen opgenomen. Is het stuk al geplaatst, dan kan soms rectificatie al dan niet met schadevergoeding worden gevraagd.

Vragen?
Mail naar: freelancersadvies@nvj.nl