VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mag dat zomaar?            

(14-11-2003) 

Ik heb als freelancer een opdracht aangenomen, onder verwijzing naar de leveringsvoorwaarden van de NVJ. Achteraf stelt de opdrachtgever dat het auteursrecht is overgedragen omdat dat zo geregeld is in zijn algemene voorwaarden. Mag dat zomaar?

In de leveringsvoorwaarden van de NVJ blijft het auteursrecht bij de freelancer. De vraag is welke voorwaarden van toepassing zijn indien beide partijen naar hun eigen leveringsvoorwaarden verwijzen.
Algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. Wat er precies afgesproken is wordt afgeleid uit wat er op papier staat, of wat kan worden afgeleid uit gedragingen of juist nalaten van partijen. 

Algemene voorwaarden gelden indien je duidelijk vooraf - op offertes en contracten - bekend maakt dat je volgens leveringsvoorwaarden werkt. Door de offerte of het contract te accepteren, gaat de opdrachtgever ook akkoord met de leveringsvoorwaarden. Het lastige is echter dat dit vaak mondeling of telefonisch gebeurt, zodat het moeilijk wordt deze acceptatie te bewijzen.

Als er wel een schriftelijke acceptatie is, wordt hierop ook vaak naar de leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever verwezen. In dat geval kun je niet meer aannemen dat jouw voorwaarden zijn geaccepteerd. Dit houdt in dat daar waar de leveringsvoorwaarden tegengesteld zijn, er geen overeenstemming bestaat tussen partijen. Deze onderdelen zijn dan niet geregeld en moeten alsnog afgesproken worden.
Als je geen slapende honden wakker wilt maken en dus niet wilt gaan onderhandelen over de vraag welke voorwaarden (of onderdelen daarvan) van toepassing zijn , kan het gebeuren dat de discussie pas gevoerd wordt als er een conflict ontstaat. In die situatie moet dan gekeken te worden naar wat een redelijke en billijke uitleg is van de bedoeling van partijen, de gewoonte in de branche, enzovoort.
Kortom, als er naar twee soorten leveringsvoorwaarden wordt verwezen, staat de uitslag nog niet vast.

Vragen?
Mail naar: freelancersadvies@nvj.nl