VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mag dat zomaar?            
                              

WAZ

Als gevolg van een ernstig auto-ongeluk was ik als zelfstandige gedurende zes maanden niet in staat om te werken. Mijn aanvraag bij het UWV GAK voor een uitkering op basis van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) werd echter geweigerd, omdat ik nog geen jaar arbeidsongeschikt was geweest. Mag dat zomaar?


Ja, dat mag. Een zelfstandige komt namelijk pas in aanmerking voor een uitkering op basis van de WAZ na een wachttijd van een 1 jaar. De eerste twaalf maanden moet een arbeidsongeschikte zelfstandige zelf door zien te komen. Gedurende die periode bestaat er geen wettelijke voorziening behoudens een beroep op de Bijstandswet indien er geen eigen vermogen of inkomen van een partner is. Pas daarna kan de zelfstandige een beroep doen op de WAZ. De WAZ is een basisvoorziening: bij arbeidsongeschiktheid en de zelfstandige is slechts verzekerd tot maximaal het bestaansminimum. De maximale WAZ uitkering bedraagt slechts 70% van het minimumloon, ongeveer 10.000,- op jaarbasis. De mogelijkheid bestaat dan ook dat de uitkering onder het sociaal minimum zakt. In dat geval kan een beroep worden gedaan op de Toeslagenwet of de Bijstandswet. Een WAZ-uitkering dient door de zelfstandige zelf aan te worden gevraagd binnen negen maanden nadat hij of zij arbeidsongeschikt is geworden.

Verzekeren
Een zelfstandige doet er dus goed aan zich particulier, aanvullend voor het inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid, te verzekeren. Een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat meestal uit twee delen. Het eerste gedeelte verzekert het eerste ziektejaar. De jaren daarna worden verzekerd door het tweede gedeelte, in aanvulling op een WAZ-uitkering. De hoogte van de premie is van meerdere factoren afhankelijk: het verzekerde bedrag, het uitkeringspercentage, de leeftijd van de zelfstandige bij aanvang van de verzekering en de risicocategorie waarin het beroep valt.

Vragen?
Mail naar: freelancersadvies@nvj.nl