VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mag dat zomaar?                

Freelancer en de WW

Ik ben freelance journalist. Mijn opdrachtgever heeft de regelmatige samenwerking beŽindigd. Heb ik nu recht op een WW-uitkering?

De WW maakt, evenals de ZW en de ZFW, onderdeel uit van de zogenaamde werknemersverzekeringen. Zoals uit de benaming al blijkt, zijn deze verzekeringen voorbehouden aan werknemers, dat wil zeggen mensen met een arbeidsovereenkomst. Je zou dus zeggen dat de freelance journalist geen beroep op deze werknemersverzekeringen kan doen. Maar er is een uitzondering.
De freelancer met een beperkt aantal opdrachtgevers valt onder de zogenoemde rariteitenregeling, indien hij aan de volgende voorwaarden voldoet:
- samenwerking met een opdrachtgever langer dan een maand;
- minimaal twee dagen per week;
- waarmee hij of zij minimaal 2/5 van het minimumloon (circa É 900,-) verdient;
- terwijl het totaal aantal opdrachtgevers niet meer dan drie bedraagt.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, moet de opdrachtgever ondermeer premies inhouden, waardoor de freelancer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals bijvoorbeeld de WW. De verzekerde freelancer die door zijn opdrachtgever aan de kant wordt gezet, zonder dat de freelancer hiertoe zelf aanleiding heeft gegeven, kan vervolgens aanspraak maken op een uitkering. Hij moet wel voldoen aan de overige voorwaarden voor het verkrijgen van een WW-uitkering.
De hierboven beschreven rariteitenregeling roept veel vragen op, ook bij de uitvoeringsinstellingen die de regeling moeten toepassen. Het verdient daarom aanbeveling om in geval van een dreigende beŽindiging van de samenwerking of intreding van de genoemde voorwaarden, contact op te nemen met de juridische afdeling van de NVJ. Ook kan de freelance journalist de beschikking van bijvoorbeeld het GAK, met betrekking tot de vraag of hij al dan niet onder de rariteitenregeling valt, ter toetsing voorleggen. Let op dat eventueel bezwaar gemaakt moet worden binnen zes weken na de datum waarop de beslissing door het GAK is genomen.

Vragen?
Mail naar: freelancersadvies@nvj.nl