VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mag dat zomaar?       

Ik ben freelancer en mijn opdrachtgever wil mij geen opdrachten meer geven, terwijl ik al ruim vijf jaar werkzaam ben. Mag dat zomaar?

Helaas kan een overeenkomst van opdracht, de juridische benaming van een freelance overeenkomst, altijd opgezegd worden door de opdrachtgever. Hierbij hoeft formeel niet eens een reden aangegeven te worden, dus ook een reden waar je het niet mee eens bent, kan gebruikt worden.
Het kan echter zijn dat de wijze van opzegging onzorgvuldig is en dat de freelancer daardoor schade lijdt. Dat is het geval indien er van de ene dag op de andere opgezegd wordt. De freelancer zou dan schade lijden doordat er
geen tijd is om vervangende inkomsten te verwerven. Er dient dus een nette opzegtermijn gehanteerd te worden om schade te voorkomen. Over het algemeen wordt deze termijn op drie maanden gesteld. Dagbladen zijn hieraan gebonden vanwege een bindend besluit van de NDP. Indien dus een redelijke opzegtermijn wordt gehanteerd, is er juridisch gezien niets aan de beŽindiging te doen. 
Dit zou pas anders zijn indien er sprake zou zijn van een verkapte arbeidsovereenkomst. Werknemers hebben immers ontslagbescherming. Er dient dan wel sprake te zijn van een gezagsverhouding. Dit blijkt uit allerlei praktische feiten, bijvoorbeeld het hebben van een eigen bureau op de redactie, deelname aan redactievergaderingen, opgenomen zijn in het rooster, voeren van een functioneringsgesprek, opgenomen zijn in interne telefoonlijst. Ook is het belangrijk of je ooit opdrachten geweigerd hebt. Mocht dat het geval zijn, dan is het aantonen van een gezagsverhouding een stuk moeilijker, evenals wanneer je zelfstandig ondernemer voor de belastingen bent. Wanneer het lukt aan te tonen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, moet je er rekening mee houden dat je de zelfstandigenaftrek verliest. Over het algemeen is voor het aantonen van een arbeidsovereenkomst een procedure nodig.

Vragen?
Mail naar: freelancersadvies@nvj.nl