VillaMedia.nl
  Sectie Freelance NVF Contact
Freelance advies NVJ

Home

Rechtshulp
FAQ
Mag dat zomaar?

Geld/Onderneming
Startersadvies
Hergebruik

Auteursrechten

Informatiemap
 Freelancer?
 De 'flexwet'
 Belastingen
 Rechtsvormen
 Rechtspersonen
 Samenwerking
 Correspondenten
 Subsidies
 Voorbeelden

Verzekering  
Arbeidsongesch.
Auto
Reis
Apparatuur

NVJ-Academy
- Cursuscyclus Ondernemen
- Freelancersdag
- Workshop Geldzaken 2008

Service
Invulservice Belastingaangifte
Computer-hulp:
-
assistentie
-
diensten
-
korting!

Nuttige links

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mag dat zomaar?

'Mag dat zomaar' is de populaire rubriek die iedere editie van 'de Journalist' op de blauwe NVJ-pagina's verschijnt. De kwesties zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk en worden samengesteld door de juridische afdeling van de NVJ. Hieronder staan de samenvattingen  van de onderwerpen interessant voor freelancers en fotografen.

Ik heb als freelancer een opdracht aangenomen, onder verwijzing naar de leveringsvoorwaarden van de NVJ. Achteraf stelt de opdrachtgever dat het auteursrecht is overgedragen omdat dat zo geregeld is in zijn algemene voorwaarden. (14-11-2003)
VERDER

Ik ben freelance journalist en mijn opdrachtgever weigert mijn rekening te betalen omdat ik BTW reken. Ik wil graag BTW heffen, omdat ik daar belastingvoordeel van heb. (07-10-2003)
VERDER

Ik ben freelancer en mijn opdrachtgever wil mij geen opdrachten meer geven, terwijl ik al ruim vijf jaar werkzaam ben. 
VERDER

Als freelance-journalist heb ik een artikel aangeleverd bij de redactie, die vervolgens ingrijpende wijzigingen in mijn tekst heeft aangebracht.
VERDER

Ik ben freelancer en heb een artikel geschreven over een kandidaat lijsttrekker voor een landelijk dagblad. De kandidaat vindt dat hij beledigd is en stelt mij en de krant aansprakelijk voor onrechtmatige publicatie. 
VERDER

Ik heb als freelancer nog betaling tegoed, maar nu is de opdrachtgever failliet. De curator heeft laten weten dat er vermoedelijk niet genoeg geld is om tot betaling over te gaan. 
VERDER

Ik werk als zelfstandig journalist gedurende ongeveer 10 uur per week. Ik schrijf voor bijdragen diverse opdrachtgevers. Nu meldt de belasting dat ik geen recht heb op zelfstandigenaftrek. 
VERDER

Ik heb als freelancer voor een krant een uitgebreid artikel geschreven. Nu is dit artikel volledig op een website is geplaatst. Deze website heeft niets met de krant te maken. 
VERDER

Als freelance-fotograaf heb ik een foto gemaakt, waarop duidelijk herkenbaar een persoon is afgebeeld. Deze foto wordt vervolgens gepubliceerd. De geportretteerde wil echter protesteren. 
VERDER

Ik ben freelance journalist. Mijn opdrachtgever heeft de regelmatige samenwerking beŽindigd. Heb ik nu recht op een WW-uitkering? 
VERDER

Als gevolg van een ernstig auto-ongeluk was ik als zelfstandige gedurende zes maanden niet in staat om te werken. Mijn aanvraag bij het UWV GAK voor een uitkering op basis van de WAZ werd geweigerd, omdat ik nog geen jaar arbeidsongeschikt was geweest. 
VERDER

Vragen?
Mail naar: freelancersadvies@nvj.nl